مؤسسه تحقیق و بازار: ۴۰۰ ثبت اختراع نانو مرتبط با صنایع غذایی

همگام با پیشرفت‌های فناوری، مطالعات در حوزه فرآورش مواد غذایی از ابعاد میکرو به ابعاد نانو تغییر یافته است. فناوری نانو در صنایع غذایی با ایجاد نوآوری‌هایی در بسته‌بندی و خوراکی‌های خاص به سرعت در حال ظهور است.


همگام با پیشرفت‌های فناوری، مطالعات در حوزه فرآورش مواد غذایی از ابعاد میکرو به ابعاد نانو تغییر یافته است. فناوری نانو در صنایع غذایی با ایجاد نوآوری‌هایی در بسته‌بندی و خوراکی‌های خاص به سرعت در حال ظهور است. امروزه نانو امولسیون‌ها به‌طور فزاینده‌ای برای کپسوله‌کردن ترکیبات زیست‌فعال بکار گرفته می‌شوند و بعنوان ماشین حمل کننده‌ی مواد مغذی و پروبیوتیک استفاده می‌شوند.

 

بطور کلی، نانوکپسوله‌کردن مشتمل بر الحاق، جذب یا پراکنش ترکیبات زیست‌فعال در وزیکول‌های ریز به قطر نانویی (و یا زیر میکرون) می‌باشد. گزارش مؤسسه تحقیق و بازار از طریق بررسی فراگیر ثبت اختراعات، کارآزمایی‌های بالینی و اطلاعات دانشگاهی بر شناسایی نوآوران برتر و فضای صنعتی مبحث نانو امولسیون‌ها در مواد غذایی متمرکز شده است.

 

کمپانی Dolcera از یک رویه استاندارد و تایید شده برای تدوین استراتژی‌های جامع جستجوی ثبت اختراع برای غربال کردن ثبت اختراعات مرتبط با مبحث بهره می‌گیرد. گزارش مذکور بر خط روند فعالیت‌های سالیانه ثبت اختراعات و فعالان کلیدی عرصه‌های صنعتی تاکید می‌کند و در آن شرکت‌های مختلف بر مبنای موقعیتشان در زنجیره ارزش دسته‌بندی شدند. این گزارش شرکت‌های هر دسته را به ثبت اختراعاتشان مرتبط می‌سازد و بدین ترتیب یک بستر تعاملی برای تجزیه و تحلیل بوجود می‌آورد. بعلاوه، شرکت‌ها بر مبنای توزیع جغرافیایی نیز طبقه‌بندی شدند. Dolcera با جستجوی اطلاعات ۱۷ کشور، نزدیک به ۴۰۰ ثبت اختراع مرتبط با مبحث نانوامولسیون در مواد غذایی را غربال کرده است. همچنین، ارتباط ثبت اختراعات به محصولات تجاری‌شده موجود تولید شده توسط صاحب امتیاز (Assignee) و سایر صاحبان جواز نمایش داده شده است. علاوه‌بر این، گزارش حاضر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی فعال در پژوهش مربوط به این حوزه از فناوری و فرصت‌های صنعتی‌اش را نمایان می‌سازد.