انتشار کتابی در مورد نانومواد هوشمند

شرکت ریسرچ اند مارکت به‌تازگی کتاب جدیدی با عنوان «نانومواد هوشمند» معرفی کرده است. این کتاب جامع توسط انتشارت جان وایلی منتشر شده است.

شرکت ریسرچ اند مارکت به‌تازگی کتاب جدیدی با عنوان «نانومواد هوشمند» معرفی
کرده است. این کتاب جامع توسط انتشارت جان وایلی منتشر شده است.

در حال حاضر نانو مواد هوشمند مورد توجه خاص تحقیقات مواد قرار گرفته و به‌طور
مداوم ویژگی‌های آنها در حال شناسایی است.

این کتاب بزرگ و نسبتا جامع در ۳۰ فصل، به چهار قسمت اصلی تقسیم شده است: مواد
غیرآلی، مواد آلی، مواد کامپوزیت و مواد زیستی. این کتاب، آخرین تحقیقات و
پیشرفت‌های حوزه نانو مواد هوشمند نظیر: پردازش، ویژگی‌ها و کاربردها را پوشش
می‌دهد. مواردی مانند مواد ادوات ملکولی، مواد biomimetic ، مواد کامپوزیتی
پلیمری، مواد مربوط به حوزه انتقال انرژی و اطلاعات و نیز مواد سازگار با محیط
زیست را پوشش داده است.

برخی از موضوعات محوری پوشش داده شده در این کتاب عبارتند از:

بخش مواد غیرآلی:

• سنتز، تعیین مشخصات و خودآرایی نقاط کوانتومی کلوییدال

• اکسیدهای فلزی نیمه‌هادی تک بعدی

• نانوساختارهای اکسید روی و کاربردهای آنه

• نانومواد هوشمند برای کاربردهای انرژی و هوایی

بخش مواد آلی:

• نانوپلیمرها، سنتز مواد پلیمری و کاربرد آنها در ادوات تبدیل انرژی و …

بخش مواد کامپوزیتی

نانو کامپوزیت‌های هوشمند

ادوات و مواد زیستی

نانوذرات هیدروژل در دارورسانی، نقاط کوانتومی برای شناسایی و ردگیری ملکول‌های
زیستی در بافت‌ها و سلول‌ها، نانوالیاف مبتنی بر ادوات زیست دارویی و …

این کتاب توسط آشوتوش تیواری، آنتونی تونر و میشارا هیساتوشی کوبایاشی نوشته
شده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا
را کلیک کنند.