استفاده از پوشش ویروسی برای شناسایی تومور مغز

پژوهشگران با استفاده از نقاط کوانتومی روش جدیدی برای شناسایی تومورهای مغزی ارائه کردند. در این روش سطح نقاط کوانتومی به پروتئین‌ها و چربی‌های نوعی ویروس آغشته می‌شود تا به‌راحتی بتواند از دیواره سلول عبور کند.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

پژوهشگران با استفاده از نقاط کوانتومی روش جدیدی برای شناسایی تومورهای
مغزی ارائه کردند. در این روش سطح نقاط کوانتومی به پروتئین‌ها و چربی‌های
نوعی ویروس آغشته می‌شود تا به‌راحتی بتواند از دیواره سلول عبور کند.

در حالی که پیشرفت‌های خوبی در شناسایی، تشخیص و درمان تومورها در مغز
انجام شده است، اما هنوز آمار مرگ مبتلایان به سرطان مغز بسیار بالا بوده و
نرخ بالایی از مقاومت در برابر درمان مشاهده می‌شود. تحقیقات اخیر که در
قالب مقاله‌ای تحت عنوان Sendai Virus-based Liposomes Enable Targeted
Cytosolic Delivery of Nanoparticles in Brain Tumor-Derived Cells در
نشریه journal Journal of Nanobiotechnology به چاپ رسیده است، از ویروس
سندای برای حمل نقاط کوانتومی به سلول‌های سرطان مغز استفاده شده است. این
نقاط کوانتومی به گیرنده‌های فاکتور رشد اپیدرمی می‌چسبند. این گیرنده‌ها
اغلب رشد تومور را مدیریت می‌کنند. با چسبیدن نقاط کوانتومی به سلول‌های
سرطانی، در واقع نوعی برچسب زنی سلول اتفاق افتاده و می‌توان از آن برای
تشخیص بیماری استفاده  کرد.

نقاط کونتومی ذرات فلورسانسی هستند که
از یک ویروس کوچک‌تر بوده و از سلول ۱۰۰۰ بار بزرگتر هستند. آنها قادرند
همانند آنتی بادی‌ها به مولکول‌های زیستی بچسبند. زمانی که این ذرات
فلورسانس به سلول‌ها چسبیدند، تابش فلورسان داشته و تشخیص سلول‌های حاوی
پروتئینی که آنتی بادی به آنها چسبیده را ساده‌تر می‌کند. مشکلی که اینجا
وجود دارد این است که نقاط کوانتومی در سلول‌ها متجمع شدن و به هم
می‌چسبند، یا به شکل اندوزوم در می‌آیند و یا کلوخه‌ای شده و از سوی سلول
به‌عنوان ماده زائد تلقی می‌شود.

محققان دانشگاه سیتی کالج نیویورک بر
این مشکل غلبه کردند، برای این کار آنها سطح نقاط کوانتومی را با استفاده
از یک چربی و پروتئین مبتنی بر ویروس سندای پوشش دادند. ماریبل واسکوئر از
محققان این پروژه می‌گوید درحالی که سلول‌ها مکانیسم پیچیده‌ای برای دفاع
از خود در برابر حمله خارجی دارند، این ویروس‌ها حقه‌ای برای فریب دادن
سلول و وارد شدن به آن به‌کار می‌گیرند. ما از این سیستم برای وارد کردن
نقاط کوانتومی استفاده کردیم، برای این کار گونه غیرفعال از این ویروس را
به لیپوزوم حاوی نقاط کوانتومی پیوند دادیم. این نقاط به یک آنتی بادی متصل
شده و بر علیه تومورهای مغز به‌کار گرفته شدند. درون سلول، نقاط کوانتومی
به‌همراه کمپلکس آنتی بادی قادرند به گیرنده‌ها بچسبند و از طریق تابش
فلورسانس محل تومور را نشان دهند.این سیستم قادر است به هر نوع آنتی بادی
بچسبد در نتیجه می‌توان از آن برای شناسایی سرطان‌های مختلف استفاده کرد.
با این کار مقاومت در برابر شیمی درمانی کمتر شده و می‌توان طرح‌هایی برای
درمان دقیق تومور ارائه کرد.