استفاده از اکسید گرافن در مطالعه سلول‌های زنده

یک تیم تحقیقات بین المللی روش جدید برای مطالعه سلولی ارائه کرده است. این گروه از اکسید گرافن حاوی آپتومر که تمایل به اتصال به مولکول‌های خاصی درون سلول دارد استفاده کرده است. از این روش می‌توان در آنالیز پروتئین‌ها، دی‌ان‌ای، رهاسازی داروی و ردیابی مولکولی استفاده کرد.

یک تیم تحقیقات بین المللی روش جدید برای مطالعه سلولی ارائه کرده است. این گروه از
اکسید گرافن حاوی آپتومر که تمایل به اتصال به مولکول‌های خاصی درون سلول دارد
استفاده کرده است. از این روش می‌توان در آنالیز پروتئین‌ها، دی‌ان‌ای، رهاسازی
دارویی و ردیابی مولکولی استفاده کرد.

پژوهشگران آزمایشگاه ملی نورث‌وست پاسیفیک استرالیا و دانشگاه سینگوا در چین روش
جدیدی برای ردیابی مولکول‌های ویژه‌ای درون سلول‌های زنده ارائه کردند. این روش
مبتنی بر اکسید گرافن یا ورقه نازکی از کربن است. این ورقه مزین به آپتومر است،
آپتومر مولکول ویژه‌ای است که کشش زیادی به سوی مولکول‌های هدف دارد.

این کار نشان می‌دهد که نانوورقه‌های اکسید گرافن دارای قابلیت‌های زیادی در محافظت،
حسگری و رهاسازی مواد درون سلول زنده دارد. این پروژه ثابت می‌کند که اکسید گرافن
می‌تواند گزینه مناسبی در حوزه زیست شناسی باشد و از آن در آنالیز پروتئین‌ها، دی‌ان‌ای،
رهاسازی دارویی و ردیابی مولکولی استفاده کرد.

 نتایج تحقیقی که با این روش انجام شده در نشریه Journal of the American
Chemical Society به چاپ رسیده است که تا دسامبر ۲۰۱۱ یکی از مقالات پر ارجاع در
این نشریه در سه سال گذشته بوده است.

این مقاله تحت عنوان Aptamer/Graphene Oxide Nanocomplex for In Situ Molecular
Probing in Living Cells از زمان چاپ آن در ماه جون سال ۲۰۱۰ تا کنون ۷۰ بار ارجاع
داده شده است.

برنامه تحقیق و توسعه آزمایشگاه ملی نورث‌وست پاسیفیک حامی مالی این پروژه بوده و
همچنین بنیاد ملی علوم طبیعی چین نیز روی این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است.