سلام. میشه لطفا منبع انگلیسی این خبر رو بدید؟ یا حداقل اسپل درست گرافین رو به انگلیسی بدید. چون من هیچ جا تو نت همچین چیزی ندیدم.