اکسید گرافن در گل حفاری چاه‌های نفت

محققان دانشگاه رایس از مزایای استحکام بالا، وزن سبک و قابلیت حل گرافن برای تقویت سیال‌های استفاده برای حفاری چاه‌های نفت استقاده کرده‌اند. جیمز تور و همکارانش برای کم کردن گرفتگی خلل و فرج تولیدکننده – نفت هنگام حفاری چاه‌های نفت، اکسید گرافن عامل‌دار شده تولید کرده‌اند.

محققان دانشگاه رایس از مزایای استحکام بالا، وزن سبک و قابلیت حل گرافن
برای تقویت سیال‌های استفاده برای حفاری چاه‌های نفت استقاده کرده‌اند.
جیمز تور و همکارانش برای کم کردن گرفتگی خلل و فرج تولیدکننده – نفت هنگام
حفاری چاه‌های نفت، اکسید گرافن عامل‌دار شده تولید کرده‌اند.

سیال‌های حفاری که معروف به گل‌های حفاری هستند، بعنوان بخشی از فرآیندی که
برای تمیز نگه‌داشتن مته‌های حفاری و حذف براده‌های فلزی است، به پایین چاه
پمپ می‌شوند. برای گل‌های حفاری مرسوم مبتنی بر خاک رس، اختلاف فشار باعث
تشکل لایه‌ای روی دیواره داخلی چاه بنام قرص فیلتر می‌شود. این قرص فیلتر
هم مانع خروج نفت و هم مانع ورود گل حفاری به خلل و فرج ریز تولیدکننده نفت،
می‌شود.

 
ورقه‌های ستاره‌ای شکل اکسید گرافن عامل‌دار شده، در آزمایش بررسی توانایی این ماده
جهت عمل کردن بعنوان یک قرص فیلتر در سیال‌های استفاده شده برای حفاری چاه‌های نفت،
سوراخ‌ها در خلل و فرج را می‌بندند. این ورقه‌های کربنی اصلاح شده با ضخامت اتم
منفرد، انعطاف‌پذیر هستند، اما جزء مستحکم‌ترین مواد می‌باشند.
موقعی که مته حفاری خارج می‌شود و گل حفاری جابجا می‌شود؛ همچنانکه چاه شروع به
تولید می‌کند، فشار نفت باقیمانده این قرص فیلتر را مجبور به خروج ازخلل و فرج
می‌کند. اما بعضی مواقع خاک رس جدا نمی‌شود و بهره‌وری چاه کاهش می‌یابد.

این محققان کشف کردند که ورقه‌های میکروسکوپی و انعطاف‌پذیر گرافن می‌توانند یک قرص
فیلتر سبک‌تر و نازک‌تر تشکیل دهند. موقعی که این ورقه‌های گرافنی با یک خلل و فرج
مواجه می‌شوند، بر روی خودشان تا می‌شوند و شبیه ستاره دریایی کشیده شده داخل یک
سوراخ، بنظر می‌رسند. اما موقعی که فشار چاه آزاد می‌شود، این ورقه‌ها بوسیله نفت
به بیرون رانده می‌شوند.

این محققان گزارش‌های کمی در این زمینه پیدا کردند. گرافن اصلاح نشده به سختی در آب
پراکنده می‌شود، بنابراین برای گل‌های حفاری مبتنی بر آب نامناسب هستند. اکسید
گرافن قابلیت حل بسیار بهتری در آب خالص دارد، اما در آب نمک که اساس بسیاری از
گل‌های حفاری است، تمایل به تجمع یافتن دارند.

آنها برای حل این مشکل این ورقه‌های اکسید گرافن را با الکل، استری کردند. تور گفت:
“این استریفیکاسیون یک واکنش ساده و تک‌مرحله‌ای است. اکسید گرافن عامل‌دار شده با
الکل خیلی بهتر عمل می‌کند، زیرا در حضور نمک‌ها ترسیب نمی‌شود. هیچ چیز غیرمعمولی
در مورد این واکنش وجود ندارد.”

این محققان جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی American Chemical Society
منتشر کرده‌اند.