ساخت فیلتر رنگی با استفاده از نانوذرات

محققان آمریکایی موفق به تولید فیلتر نوری جدیدی شدند. در این فیلتر از نانوذرات با اشکال مختلف استفاده شده است که می‌تواند نورهای ورودی را به رنگ‌های مختلف خروجی تبدیل کند. با تغییر پلاریزاسیون نور ورودی، رنگ پرتو خروجی تغییر می‌کند.

محققان آمریکایی موفق به تولید فیلتر نوری جدیدی شدند. در این فیلتر از
نانوذرات با اشکال مختلف استفاده شده است که می‌تواند نورهای ورودی را به
رنگ‌های مختلف خروجی تبدیل کند. با تغییر پلاریزاسیون نور ورودی، رنگ پرتو
خروجی تغییر می‌کند.

پژوهشگران دانشگاه هاروارد موفق شدن فیلتر رنگی قابل تنظیمی را بسازند که
در آنها نانوآنتن‌های نوری برای کنترل دقیق نور خروجی قرار داده شده است.
این در حالی است که فیلترهای نوری معمولی تنها می‌توانند یک نور ثابت تولید
کنند، یعنی این فیلتر نوری می‌تواند در برابر رنگ‌های ورودی مختلف، رنگ های
خروجی متفاوتی را ایجاد کند. از این نوآوری می‌توان در تلویزیون‌ها و سیستم‌های
تصویربرداری زیست پزشکی استفاده کرد. همچنین می‌توان برچسب‌های نامرئی برای
موارد ایمنی تولید کرد.

 
کنت کروزیر و همکارانش از مدرسه مهندسی هاروارد اندازه و شکل نانوذرات را طوری
مهندسی کردند رنگ خروجی تابعی از پلاریزاسیون نور تابیده شده با آنها باشد. این
نانوذرات می‌توانند به‌عنوان آنتن مورد استفاده قرار گیرند، همانند آنتن‌های سیستم‌های
مخابراتی بی‌سیم، با این تفاوت که مقیاس این آنتن‌ها بسیار کوچک بوده و در فرکانس‌های
نور مرئی کار می‌کنند.

فناوری این نانوآنتن‌ها می‌تواند به تولید پیکسلی با نور یکنواخت یا الگوهای پیچیده
منجر شود که با تغییر موقعیت خویش، تغییر رنگ می‌دهند. تال النبوگن می‌گوید با
توسعه فناوری نانو می‌توان شکل نانوآنتن نوری را با دقت کنترل کرد به‌طوری که این
امکان وجود دارد نانوآنتن به شکلی طراحی شود که در برابر پرتوهایی با پلاریزاسیون
مختلف، عکس‌العمل متفاوت داشته باشند. با این کار ما می‌توانیم نسل جدیدی از
فیلترهای قابل کنترل را تولید کنیم.

پیکسل‌های موجود در فیلترهای مبتنی بر این نانوآنتن، دینامیک بوده به‌طوری که
می‌تواند با تغییر پلاریزاسیون، رنگ‌های مختلفی ایجاد کند. این گروه تحقیقاتی برای
نشان دادن عملکرد این فناوری، یک صفحه حاوی حروف LSP تولید کردند. تحت نورهایی با
پلاریزاسیون مختلف، این حروف رنگ‌های متفاوتی داشتند.

پژوهشگران کاربردهای متعددی را برای این فناوری متصور هستند. برای مثال می‌توان از
آن برای ساخت تلویزیون‌ها استفاده کرد یا برای نشان دادن اثر پلاریزاسیون روی بافت
در تصویربرداری زیست پزشکی می‌توان از آن استفاده کرد.

پلاریزه‌کننده‌های پلاسمونیک رنگی دو ساختار را با هم ترکیب می‌کنند که هر یک پاسخ
طیفی متفاوتی دارند. چشم انسان ترکیب این دو را با هم می‌بیند.

نتایج این تحقیق در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده است.