راه‌اندازی دو کارگروه تخصصی جدید در شبکه آزمایشگاهی نانو

دو کارگروه تخصصی جدید با عناوین«کروماتوگرافی» و «آنالیز عنصری»، به کارگروه‌های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو افزوده شد.


دو کارگروه تخصصی جدید با عناوین«کروماتوگرافی» و «آنالیز عنصری»، به کارگروه‌های تخصصی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو افزوده شد.

 

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در راستای اهداف خود برای ایجاد و گسترش شبکه در بین کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی، کارگروه تخصصی «کروماتوگرافی» با دبیری مهندس محمود نادری از مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و کارگروه تخصصی «آنالیز عنصری» با دبیری مهندس روح‌اله کاشانکی از پژوهشگاه مواد و انرژی را در فروردین‌ماه سال جاری راه‌اندازی کرده است.

 

به اشتراک گذاری و انتقال تجربیات کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه کروماتوگرافی و آنالیز عنصری با یکدیگر، شناسایی نیازهای آموزشی کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز، گردآوری و انتشار تجربیات کارشناسان در قالب جزوه آموزشی، مقاله و یا کتاب و انجام پروژه‌های مشترک به‌منظور راه‌اندازی و استفاده از توانمندی‌های دستگاه‌ها از اهداف تشکیل این دو کارگروه تخصصی بیان شده است.

 

از جمله تجهیزات آزمایشگاهی مورد بررسی کارگروه تخصصی کروماتوگرافی می‌توان به دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع باکارایی بالا، کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی نفوذ ژل، کروماتوگرافی لایه نازک و کروماتوگرافی یونی اشاره کرد. در کارگروه تخصصی آنالیز عنصری نیز‌ دستگاه‌هایی چون کوانتومتر، اسپکتروسکوپی کوره گرافیتی جذب اتمی و اسپکتروسکوپی شعله-نشر اتمی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. عناوین دستگاه‌های مشمول دامنه کاری این دو کارگروه تخصصی از اینجا قابل دریافت است.

 

گفتنی است،‌ پیش از این شش کارگروه‌ تخصصی مربوط به دستگاه‌های TEM ، SPM ، X-Ray ، SEM و کارگروه تخصصی استاندارد و کالیبراسیون، فعالیت خود را در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، آغاز کرده‌اند. اطلاعات هر یک از این کارگروه‌ها در بخش «کارگروه‌های تخصصی» پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در دسترس است. بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف آزمایشگاهی هریک از این کارگروه‌ها نیز در تالار گفتگوی ستاد نانو امکان‌پذیر است.