لایه‌نشانی اتمی؛ فناوری نانو بی سر و صدا در حال تجاری‌سازی

لایه‌نشانی اتمی یکی از فناوری‌های نانو مقیاس است. به کمک لایه‌نشانی اتمی می‌توان لایه‌هایی از مولکول به ضخامت نانومتری و حتی آنگسترومی روی سطوح ایجاد کرد.


لایه‌نشانی اتمی یکی از فناوری‌های نانو مقیاس است. به کمک لایه‌نشانی اتمی می‌توان لایه‌هایی از مولکول به ضخامت نانومتری و حتی آنگسترومی روی سطوح ایجاد کرد. ریشه‌های این فناوری به دهه‌های ۶۰ و۷۰ میلادی باز می‌گردد. لایه‌نشانی اتمی در گستره وسیعی از زمینه‌ها شامل صنایع دفاعی و فناوری‌های پاک مثلاً سلول‌های خورشیدی، باتری‌ها و غیره، صنعت نیمه هادی و تجهیزات پزشکی کاربرد دارد.

 

در هفته اخیر، دادخواهی جدیدی در خصوص حق یک ثبت اختراع مربوط به لایه‌نشانی اتمی اعلام شد. جالب و حائز اهمیت است که ثبت اختراع صادره به شماره US 6,812,157 در دسته ۹۷۷ ثبت اختراع‌های فناوری نانو قرار نگرفته است. (شاکی شرکت Atomic Precision Systems و متهمان این پرونده شرکت‌های Jusung Engineering، Intel و IBM می‌باشند).

 

ثبت اختراعات و درخواست‌های تشکیل پرونده جدید مربوط به لایه‌نشانی اتمی بصورت فزاینده در حال ظهور است. بعنوان مثال بررسی پایگاه اطلاعات ثبت اختراع فناوری نانو (کد ۹۷۷) رشد سریع موضوع لایه‌نشانی اتمی را آشکار می‌سازد. تا امروز، ۱۰۶ ثبت اختراع از پایگاه اطلاعاتی مذکور در چکیده و یا بخش ادعاهای خود دارای ارجاع به موضوع لایه‌نشانی اتمی و فناوری آن می‌باشند. از این تعداد بخش اعظم آنها (۷۶ عدد) در بازه سال ۲۰۱۰ میلادی تا به امروز چاپ شدند و تعداد ثبت اختراع در این خصوص طی سال ۲۰۱۱ (۴۰ عدد) بیشتر از سال ۲۰۱۰ (۳۰عدد) عدد بوده است.

 

ظاهراً دیگر فناوری نانو آن هیاهو و سر و صدای سابق را ندارد. لایه‌نشانی اتمی مصداق این مطلب است که چگونه فناوری نانو بی سر و صدا در حال بسط مرزهای فناوری و کمک به تجاری‌شدن کاربردهای متنوع است. فناوری لایه‌نشانی اتمی در حال حاضر در زمره روش‌های پیشرو ساخت در مقیاس نانو است. در یک کنفرانس فناوری نانو که اخیراً برگزار شد، موضوع تجاری‌سازی فناوری لایه‌نشانی اتمی توسط شرکت Cambridge NanoTech به شدت خودنمایی کرد. همچنین، به تازگی شرکت دیگری به نام ALD NanoSolutions از پیشرفت خود در زمینه تجاری سازی فناوری لایه‌نشانی اتمی برای کاربردهای نظامی خبر داده است.