گرمادرمانی سلول‌های بنیادی سرطان سینه با نانولوله‌ها

پژوهشگرانی از مرکز پزشکی ویک فورست باپتیست نشان داده‌اند که تزریق نانولوله‌های کربنی چندجداره (MWCNT) به تومورها و گرمایش آنها با یک لیزر برای ۳۰ ثانیه، سریع می‌تواند باعث از بین رفتن آنها شود.

پژوهشگرانی از مرکز پزشکی ویک فورست باپتیست نشان داده‌اند که تزریق
نانولوله‌های کربنی چندجداره (MWCNT) به تومورها و گرمایش آنها با یک لیزر
برای ۳۰ ثانیه، سریع می‌تواند باعث از بین رفتن آنها شود.

نتایج مربوط به اولین تلاش‌ها بر روی تومورهای کلیه در سال ۲۰۰۹ گزارش شد،
ولی اکنون آنها علم مورد نظر را دریافت کرده و از آن در تومورهای سرطانی
سینه، مخصوصا سلول‌های بنیادی سرطانی آغازکننده تومور، استفاده کرده‌اند.
کشتن این سلول‌های بنیادی سخت است، زیرا آنها غالبا تقسیم نمی شوند و اکثر
روش‌های ضدسرطان برای کشتن سلول‌هایی که بارها تقسیم می‌شوند، طراحی شده‌اند.

 
بقای طولانی موش‌هایی که دارای تومورهای سینه ایجاد شده با سلول‌های بنیادی هستند
با انجام گرمادرمانی با کمک نانولوله‌های کربنی. گروه‌هایی از موش‌ها (۱۰ = n برای
هر گروه) که حامل تومورهای نشات گرفته از خط سلول بنیادی سرطان سینه هستند، با NMTT
(لیزر + CNT) درمان شدند یا تحت شرایط کنترلی قرار گرفتند (درمان نشده، فقط CNT یا
فقط لیزر) . برای ۴۵ روز تغییرات حجم تومور و بقای کلی در طول درمان ردگیری شدند.
محقق ارشد این گروه، سوزی تورتی، گفت که سلول‌های بنیادی سرطان سینه تمایل به
مقاومت در برابر داروها و رادیودرمان دارند، بنابراین هدف‌گیری این سلول‌های ویژه
از اهمیت زیادی در جامعه علمی برخوردار است.

تورتی توضیح داد: “درمان سرطان براساس گرما یک رهیافت نویدبخش برای مدیریت‌های
بالینی سرطان‌هایی مانند سرطان سینه ارائه می‌کند.”

با استفاده از یک مدل موش، این پژوهشگران نانولوله‌های کربنی چندجداره را به
تومورهای شامل سلول‌های بنیادی سرطان سینه تزریق کردند. تورتی گفت که نانولوله‌ها
بخودی خود هیچ خاصیت ضدسرطانی ندارند، ولی هنگامی که تحت تابش فروسرخ نزدیک ایجاد
شده با لیزر قرار گیرند، شروع به ارتعاش و تولید گرما می‌کنند. او ادامه داد که این
ترکیب می‌تواند یک ناحیه موضعی در تومور ایجاد کند، که خیلی داغ است.

این پژوهشگران با استفاده از این روش قادر به توقف رشد تومورهایی که اکثرا متشکل از
سلول‌های بنیادی سرطان سینه بودند، شدند. این پیشنهاد می‌کند که گرمادرمانی با
نانولوله‌ها می‌تواند موجب حذف سلول‌های مشتق شده که توده تومور را تشکیل می‌دهند و
نیز سلول‌های بنیادی سرطانی که باعث رشد و بازگشت مجدد تومور می‌شوند، شود.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Biomaterials منتشر
کرده‌اند.