معرفی دو مقاله پرارجاع درباره حسگرهای مبتنی بر گرافن

برای تشخیص مقادیر بسیار کم مواد شیمیایی که می‌توانند علائم اولیه مسمومیت یا بیماری باشند، از نمونه‌های کوچک خونی استفاده می‌شود. این امر باعث ترغیب محققان به استفاده از گرافن برای این منظور شده است.

اخیراً دو مقاله تحقیقاتی درباره حسگرهای مبتنی بر گرافن توسط محققان آزمایشگاه ملی Pacific Northwest و دانشگاه پرینستون منتشر شد که بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مقاله اول درباره ساخت یک شناساگر گلوکز به‌وسیله ترکیب گرافن با یک آنزیم حساس به گلوکز و چیتوسان است. از آنجایی که گرافن نسبت سطح به حجم زیاد و هدایت الکتریکی بالایی دارد آنزیم‌ها را روی فیلم نانوکامپوزیتی گرافن- چیتوسان تثبیت کرده و نشان دادند که ترکیب حاصل حساسیت و پایداری بسیار خوبی برای اندازه‌گیری گلوکز دارد. این مقاله در مجله Biosensors and Bioelectronics در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و تاکنون حدود ۱۲۸ ارجاع داشته است.

در مقاله دیگر، نویسندگان، مروری بر حسگرهای مبتنی بر گرافن داشتند. در این مقاله مباحث تئوری از قبیل چگونگی حرکت الکترونها بین گرافن و آنزیم مطرح شده است. آنها همچنین درباره الکترودهای مبتنی بر گرافن برای تشخیص دوپامین و سایر بیومولکول‌های مورد استفاده در مصارف صنعتی و پزشکی بحث کردند. این مقاله در فوریه سال ۲۰۱۰ در مجله Electroanalysis چاپ شد و تاکنون ۱۲۳ ارجاع داشته است.