تاثیر نانومواد بر مقاومت باکتری‌ در برابر آنتی بیوتیک

محققان چینی روی تاثیر نانومواد بر باکتری‌ها تحقیقاتی انجام داده‌اند. نتایج کار آنها نشان می‌دهد نانومواد می‌تواند مقاومت باکتری‌ها را در برابر آنتی بیوتیک افزایش دهد.

محققان چینی روی تاثیر نانومواد بر باکتری‌ها تحقیقاتی انجام داده‌اند.
نتایج کار آنها نشان می‌دهد نانومواد می‌تواند مقاومت باکتری‌ها را در
برابر آنتی بیوتیک افزایش دهد.

نبرد میان تولید آنتی‌بیوتیک‌ها و باکتری‌ها همچنان ادامه دارد. باکتری‌ها
به‌سرعت می‌توانند تغییر کرده و از نظر ژنتیکی خود را با داروهای آنتی‌بیوتیک
وفق دهند. این کار از طریق انتقال ژن در هم آمیختگی انجام می‌شود. این روند
می‌تواند در سطح جهانی اتفاق افتاده و در نهایت موجب پدیدار شدند گونه از
باکتری‌ها به‌نام ابرباکتری شود که نسبت به بسیاری از داروها از ایمنی
برخوردار هستند. اخیرا محققان موسسه سلامت و پزشکی زیست محیطی در چین روی
نقش نانومواد در انتقال ژن در هم‌آمیختگی تحقیق کرده‌اند. در این پروژه،
پژوهشگران روی مکانیسم‌های مربوط به تغییرات مولکولی، زیست شیمیایی و
مروفولوژیکی تحقیق کرده‌اند. نتایج کار آنها نشان داد که حضور
نانوآلومینیوم در آب می‌تواند انتقال ژن مقاومت دارویی را افزایش دهد. این
نتایج هشداری برای رهاسازی نانومواد در محیط‌زیست است.

 
ژیگانگ کیو از محققان این پروژه می‌گوید ما آزمایشاتی را برای بررسی دلیل این نتایج
انجام دادیم. ما با استفاده از پلاسمید مقاومتی که دارای خاصیت انتقال در هم
آمیختگی است، مدل انتقال ژن مقاومت را مدل‌سازی کردیم. برای این که اثر عوامل دیگر،
به‌جز نانوماده مورد نظر، از این آزمایش حذف شود تعدادی آزمایش کنترل نیز انجام شد.

کیو می‌گوید با این روش می‌توان آنالیزهای کمی مربوط به انتقال ژن را از نظر
سینتیکی اندازه گیری کرد. همچنین دو موضوع دیگر در این پروژه وجود دارد که ما در
صدد بررسی آن هستیم. اول این که ما می‌خواهیم روی تاثیر نانومواد مختلف با ابعاد و
شکل‌های مختلف بر انتقال ژن مقاومت تحقیق کنیم، با این کار اطلاعات ما درباره تاثیر
نانومواد روی انتقال ژن بهبود می‌یابد. دومین موضوعی که می‌خواهیم بررسی کنیم این
است که تاثیر نانومواد روی انتقال پلاسمید تنها، به‌درون سلول زنده با روش سرایت و
وارسانی مورد مطالعه قرار گیرد (سرایت و وارسانی راه‌های دیگری برای انتقال ژن
هستند).

در مورد این که این یافته چگونه می‌تواند در توسعه علم پزشکی و سلامت تاثیرگذار
باشد، کیو می‌گوید هرچند فناوری نانو به‌عنوان فناوری آینده بشریت قلمداد می‌شود
اما عده کمی هستند که فکر می‌کنند از نانومواد بتوان در حوزه پزشکی، سلامت و
محیط‌زیست استفاده کرد. بیشتر مردم نگران این هستند که در معرض نانومواد قرار
گیرند. کار ما بخش کوچکی از این حوزه‌ای بود که در آن به بررسی اثر نانومواد
پرداخته می‌شود. با این حال کیو معتقد است که یافته‌های آنها مستقیما به فاکتورهای
پزشکی، سلامت و محیط‌زیست مربوط است.