انتشار مجله‌ای در حوزه مالکیت فکری و دارو

گروه علم آینده (Future Science Group)، خبر از انتشار مجله‌ی جدیدی تحت عنوان تحلیلگر پتنت‌های دارویی داد، (Pharmaceutical Patent Analyst) که پتنت‌های مهم در حوزه‌ی علوم پزشکی و دارویی را مورد بحث قرار می‌دهد.


گروه علم آینده (Future Science Group)، خبر از انتشار مجله‌ی جدیدی تحت عنوان تحلیلگر پتنت‌های دارویی داد، (Pharmaceutical Patent Analyst) که پتنت‌های مهم در حوزه‌ی علوم پزشکی و دارویی را مورد بحث قرار می‌دهد.

تمرکز این دو ماهنامه برروی بررسی پتنت‌های موثردر حوزه‌های تحقیقاتی مهم از جمله درمان‌های جدید، سیستم‌های تحویل دارو و تجهیزات پزشکی، نوآوری‌های فناوری نانو و زیست فناوری‌ می‌باشد.

 

این نشریه با هیئت تحریریه‌ای از متخصصان رشته‌های مختلف که شامل محققانی با پایه‌ی صنعتی و دانشگاهی، صاحب نظران و همچنین متخصصانی در زمینه‌ی مالکیت فکری است، پشتیبانی می‌شود. در رأس این هیئت تحریریه پروفسور دیوید روتلا از دانشگاه ایالتی مونت کلیر و دکتر لین جونز از شرکت فایزر قرار دارند.

 

الیسا مانزوتی، ناشر گروه علم آینده، گفت: «ما از سردبیران ارشد و هیئت تحریریه، به دلیل بکارگیری تخصص متخصصان خود در جهت تولید نشریه‌ای معتبر، که در واقع مسائل مربوط به اصول مالکیت فکری، درحوزه‌ی زیست فناوری و زیست پزشکی را مخاطب قرار می‌دهد، سپاسگزاریم».