اختراعات دانشمندان عربستان در حوزه فناوری نانو

یک تیم علمی سعودی در آزمایشگاه‌های «شهر علمی و فناوری شاه عبدالعزیز (‏KACST‏)»، ‏اخیرا در دفتر ثبت اختراعات و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا (‏USPTO‏) سه اختراع در ‏زمینه توسعه یک کاتالیست صنعتی با استفاده از فناوری نانو به ثبت رسانده است.‏

‎ یک تیم علمی سعودی در آزمایشگاه‌های «شهر علمی و فناوری شاه عبدالعزیز (‏KACST‏)»، ‏اخیرا در دفتر ثبت اختراعات و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا (‏USPTO‏) سه اختراع در ‏زمینه توسعه یک کاتالیست صنعتی با استفاده از فناوری نانو به ثبت رسانده است.‏

 

این تیم سعودی از فناوری نانو برای دستیابی به متیل ایزوبوتیل کتون (‏MIBK‏)‏‎ ‎که در زمینه‌های صنعتی، ‏پزشکی و نفت کاربرد دارد استفاده کرده است. همچنین این تیم پروژه‌ای را جهت تولید ‏MIBK‏ طراحی ‏کرده است.‏

 

عبدالعزیز بگباس سرپرست این تیم در واحد تحقیقات پتروشیمی ‏‎ KACSTمی‌گوید که ایده این اختراع ‏علمی به چهار سال قبل برمی‌گردد، زمانیکه این کاتالیست صنعتی برای تبدیل استون و هیدروژن به ‏MIKB‏ ‏توسعه داده شد.‏

 

او می‌گوید که ‏MIKB‏ کاربردهای متنوعی از قبیل حلال رنگ‌ها، استخراج آنتی‌بیوتیک‌ها، بهبود بازده ‏احتراق بنزین و سوخت هواپیما دارد.‏

 

او اضافه می‌کند که ‏USPTO‏ اولین مالکیت حق اختراع را در سال ۲۰۱۱ به دلیل بهبود ‏MIKB‏ در حالت ‏گازی با استفاده از کاتالیست به این تیم اعطا کرد. دومین مالکیت حق اختراع در آغاز سال ۲۰۱۲ به خاطر ‏تولید ‏MIKB‏ با استفاده از یک کاتالیست دیگر (استون و هیدروژن) بدست آمد. سومین حق اختراع نیز در ‏سال ۲۰۱۲ به خاطر طراحی پروژه تولید ‏MIKB ‎‏ با هزینه تخمینی ۲۰۰۰ هزار دلار به ازای هر تن به ثبت ‏رسید.‏

 

این تیم سعودی علاوه بر عبدالعزیز باگباس شامل عبدالرحمن الربیاه رئیس دانشگاه سعودی، محمد مصطفی ‏رئیس دانشگاه عبدالعزیز و وکیف احمدف از دانشگاه باکو کشور آذربایجان می‌باشد.

‎ ‎ ‎ ‎‎