روشی برای تصویربرداری از سلول‌های زنده با قدرت تفکیک بالا

پژوهشگران موسسه فناوری جرجیا با همکاری محققانی از دانشگاه کالیفرنیا موفق به مشاهده تصویر واضحی از حرکات ساختارهای سلولی منفرد شدند. این روش دارای قدرت تفکیک بالا نسبت به روش‌های پیشین است.

با این که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در میکروسکوپ‌ها صورت گرفته است اما تصویربرداری از سلول‌های زنده به‌صورت چالشی باقی مانده است. اخیرا لیو ژو با همکاری یک تیم تحقیقات از دانشگاه کالیفرنیا موفق به ارائه روشی برای افزایش قدرت تفکیک میکروسکوپی شده است به‌طوری که با استفاده از آن می‌توان چیزهایی را مشاهده کرد که پیش از این امکان‌پذیر نبود. با این کار می‌توان به اطلاعاتی دست پیدا کرد که قبلا در دسترس نبوده و با استفاده از آن به پرسش‌های جدید در زیست شناسی پاسخ داد. نتایج این یافته‌ها در نشریه Nature Methods به چاپ رسیده است. این پروژه توسط موسسه ملی سلامت حمایت مالی شده است.
پیش از این برای تصویربرداری باید از هزاران فریم استفاده می‌شد که این روش محدودیت قدرت تفکیک زمانی داشت، بنابراین با استفاده از آن امکان تصویربرداری از فرآیندهای دینامیک سلولی وجود نداشت.
ژو می‌گوید ما اکنون می‌توانیم از این روش استفاده کرده و قدرت تفکیک زمانی یک ثانیه‌ای یا کمتر را به‌دست آوریم. با این توانمندی می‌توان فرآیندهای دینامیک سلولی را مشاهده کرد. بیشتر دانش ما درباره سلول‌های زنده نشات گرفته از مشاهدات ساختارهای کوچک درون سلولی است.
یکی از کاربردهای این روش در مطالعات میتوکندری‌ها است می‌توان نحوه برهمکنش این اندامک‌ها را با دیگر اندامک‌های درون سلولی مورد مطالعه قرار داد. همچنین می‌توان نحوه تغییر شکل سلول را در مراحل مختلف چرخه سلولی مشاهده کرد.
در حال حاضر میکروسکوپ‌های نوری، به‌ویژه نوع پیشرفته‌ انها در قالب میکروسکوپ فلورسانس، به دفعات توسط زیست‌شناسان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما میکروسکوپ‌های نوری دارای مشکل قدرت تفکیک هستند آنها نمی‌توانند اجسامی کوچک‌تر از طول موج نور را ببینند. به این موضوع محدودیت پراش گفته می‌شود. در این روش جدید از پیمایشگرهای مولکولی استفاده شده که بین حالت مرئی و نامرئی سوئیچ می‌کنند با این کار می‌توان موقعیت هر مولکول را مشخص کرد. در واقع در این روش نور منتشر شده از هر مولکول در نمونه ضبط می‌شود.
روشی که این تیم تحقیقاتی ارائه کرده با همان سیستم نوری و شناساگر میکروسکوپ‌های رایج کار می‌کند تنها برای کسب اطلاعات فضایی بیشتر نیاز به زمان طولانی‌تری جهت ثبت تصویر دارد.