خلق بریل مولکولی جهت شناسایی مولکول‌های DNA

پژوهشگرانی از دانشگاه‌های نیویورک و کالیفرنیا روشی برای آشکارسازی تفاوت‌های توالی در مولکول‌های منفرد DNA با گرفتن عکس‌های نانوسکوپی از خود مولکول‌ها ارائه کرده‌اند.

پژوهشگرانی از دانشگاه‌های نیویورک و کالیفرنیا روشی برای آشکارسازی
تفاوت‌های توالی در مولکول‌های منفرد DNA با گرفتن عکس‌های نانوسکوپی از
خود مولکول‌ها ارائه کرده‌اند.

پژوهشگران مذکور با استفاده از این رهیافت که آن را “تشخیص مستقیم مولکولی”
نامیده‌اند، از نانوذرات برای برگرداندن مولکول‌های DNA به شکل یک بریل
مولکولی که در مقیاس نانو با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) پرسرعت
قابل خواندن است، استفاده کردند.

 

این پژوهشگران از نانوذرات برای برگرداندن مولکول‌های DNA به شکل یک بریل مولکولی
که در مقیاس نانومتری قابل خواندن است، استفاده کردند.

این گروه تحقیقاتی معتقد است که روش مذکور استفاده‌های عملی بسیاری، مانند
آشکارسازی بسیار حساس مولکول‌های DNA در تحقیقات ژنتیک و تشخیص پزشکی و نیز شناسایی
بیماری‌زاها خواهد داشت. درست است که در حال حاضر تکنیک‌های متنوعی برای این کار
استفاده می‌شود، ولی آنها وقت‌گیر، سخت و گران‌قیمت هستند. آنها همچنین نیاز به
مقادیر قابل‌توجهی از مواد ژنتیکی بمنظور خواندن‌های دقیق هستند و اغلب نیازمند
دانش اولیه در مورد ترکیب نمونه هستند.

با توجه به اظهارات این پژوهشگران، برای فائق آمدن بر این کاستی‌ها، این گروه
تحقیقاتی یک روش “تک – سلولی و تک – مولکولی” اختراع کرده است که نیاز به
دستکاری‌های پیچیده شیمیایی که روش‌های موجود بر اساس آن هستند، را برطرف کرده و
بجای آن از اشکال منحصر به فرد خود مولکول‌ها بعنوان روش شناسایی استفاده می‌کند.
این رهیافت دارای مزایای سریع بودن و حساس بودن تا حد تک‌مولکولی می‌باشد.

جاسون رید از دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: “هدف بلندمدت تحقیق گروه ما شامل موشکافی،
فهم، و کنترل زیست‌شناسی سلول‌های واحد در بافت‌های پیچیده مانند مغز و یا درون
تومورهای بدخیم است. برای ادامه کار ما نیاز به ارائه راه‌حلی برای مشکل موجود در
زمینه آنالیز مولکولی تک – سلولی داریم: فقدان روشی برای تعیین ارزان و قابل‌اعتماد
فعالیت رونویسی ژن.”

این گروه بطور خیلی دقیق استفاده بالقوه این تکنیک را جهت تعیین کیفیت فعالیت ژن‌ها
در درون بافت زنده – روشی که به شکل‌دهی رونویسی معروف است – مورد بررسی قرار داد.
آنها قادر به نشان دادن این شدند که تکنیک تشخیص مولکولی مستقیم آنها می‌تواند به
دقت، فراوانی وابستگی گونه‌های DNA چندگانه را در یک مخلوط با استفاده از فقط تعداد
کمی مولکول تعیین کند – نتیجه‌ای که با استفاده از سایر روش‌ها امکان‌پذیر نیست.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Journal of the Royal
Society Interface منتشر کرده‌اند.