سنتز سریع کپسول‌های گرافنی

محققان آمریکایی و کره‌ای روش سریعی برای سنتز کپسول‌های گرافنی ابداع کردند. این کپسول‌های نانومقیاس می‌توانند برای جذب روغن به‌کار روند.

محققان آمریکایی و کره‌ای روش سریعی برای سنتز کپسول‌های گرافنی ابداع کردند.
این کپسول‌های نانومقیاس می‌توانند برای جذب روغن به‌کار روند.

تاکنون کره‌های توخالی گرافن یا اکسید گرافن (GO) بیشتر از طریق روش‌های پیچیده
ساخته شده‌اند که شامل خودآرایی صفحات GO برروی الگوهای خاص و سپس حذف الگو در
مرحله بعد بوده است. به‌تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه Northwestern آمریکا
و موسسه علوم زمین‌شناسی و منابع معدنی کره جنوبی روشی سریع برای سنتز
کپسول‌های گرافنی در یک مرحله پیدا کرده‌اند.

آنها از روشی به نام پیرولیز اسپری آئروژل برای ساخت این نانوکپسول‌ها استفاده
کردند. محققان ابتدا قطرات آئروژل حاوی صفحات GO و الگوهای پلی‌استایرنی را
به‌درون یک کوره اسپری کردند. به‌محض ورود مخلوط به کوره مایع بخار شده و صفحات
GO به شکل سطح الگوی پلیمری درمی‌آیند. هم‌زمان با احیای اکسید گرافن به گرافن،
الگوی پلیمری نیز در اثر حرارت کوره سوخته و از بین می‌رود و کپسول گرافنی باقی
می‌ماند. این کپسول‌های گرافن دارای حجم آزاد زیادی برای جذب روغن هستند.

مزیت این روش امکان ترکیب چندین ماده با قطرات آئروژل برای دستیابی به
کاربردهای مختلف است. این مزیت، این روش را به روشی کارآمد برای طراحی و مهندسی
نانومقیاس ساختارها با خواص موردنظر تبدیل کرده است.