ششمین شماره ماهنامه کریدور منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه «کریدور» در ۱۲ صفحه منتشر شد. ماهنامه کریدور با هدف معرفی خدمات توسعه فناوری و تجاری‌سازی در ‏زمینه فناوری نانو از مردادماه سال ۱۳۹۰ از سوی مؤسسه خدمات فناوری تا بازار منتشر می‌شود. ‏

‎ششمین شماره ماهنامه «کریدور» در ۱۲ صفحه منتشر شد. ماهنامه کریدور با هدف معرفی خدمات توسعه فناوری و تجاری‌سازی در ‏زمینه فناوری نانو از مردادماه سال ۱۳۹۰ از سوی مؤسسه خدمات فناوری تا بازار منتشر می‌شود. ‏

 

در این شماره می‌خوانید:‏

• تازه‌های خدمات فناوری تا بازار؛

• یک ایستگاه/ یک کارگزار: معرفی ایستگاه اخذ مجوزها و استاندارها و گفتگو با کارگزار آن؛ ‏

• مقالات: «افزایش ارزش بازاری شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از مالکیت فکری» و «نکات عملی و اطلاعات مفید برای ‏تاسیس و سرمایه‌گذاری موفق در شرکت‌های فناوری نانو»؛ ‏

• معرفی مراکز خدمات فناوری: معرفی مرکز انتقال و تبادل فناوری شانگهای؛

• معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان: معرفی شرکت کیتوتک؛ ‏

• رویدادهای تجاری‌سازی جهان در یکماه گذشته؛ ‏

 

دریافت شماره ششم ماهنامه کریدور‎

 

آرشیو شماره‌های پیشین ماهنامه کریدور، در بخش‎ ‎انتشارات ‎‎پایگاه اینترنتی مؤسسه خدمات فناوری تا بازار در دسترس است.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎