روش جدید و کارا برای به‌دام انداختن نانوذرات

پژوهشگران موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) یک روش جدید برای به دام انداختن و دستکاری نانوذرات ارائه کردند. با این روش جدید که آن را جاذب بید نامگذاری کرده‌اند می‌توان ملزومات تولید نانوساختارها را فراهم کرد. با این کار مسیر تازه‌ای به‌سوی کار با نانوذرات درون سلول‌های زیستی باز شده و همچنین امکان کار با لیزر پرنور بدون آسیب زدن به سلول فراهم می‌شود.

پژوهشگران موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) یک روش جدید برای به‌دام
انداختن و دستکاری نانوذرات ارائه کردند. با این روش جدید که آن را جاذب
بید نامگذاری کرده‌اند می‌توان ملزومات تولید نانوساختارها را فراهم کرد.
با این کار مسیر تازه‌ای به‌سوی کار با نانوذرات درون سلول‌های زیستی باز
شده و همچنین امکان کار با لیزر پرنور بدون آسیب زدن به سلول فراهم می‌شود.
 
امروزه دانشمندان قادرند که نانوذرات را با استفاده از انبرک نوری به‌دام انداخته و
دستکاری کنند. این انبرک یک لیزر متمرکز شده بر نقطه‌ای بسیار کوچک است. نقطه کوچک
ایجاد شده توسط لیزر، یک میدان الکتریکی قوی یا چاه پتانسیل ایجاد می‌کند با این
کار ذرات به مرکز این نقطه جذب می‌شوند. هرچند که ذرات با استفاده از این روش جذب
میدان الکتریکی می‌شوند و به مرکز نقطه روشن لیزر کشیده می‌شوند اما مولکول‌های
سیال که ذرات درون آن غوطه‌ور هستند، به نوعی ذرات را از درون این چاه پتانسیل به
بیرون هل می‌دهند. این مشکل با کوچکتر شدن ذرات تشدید می‌شود زیرا تاثیر لیزر روی
ذره ضعیفتر می‌گردد. برای مقابله با این مشکل برخی قدرت لیزر را افزایش می‌دهند که
با این کار میدان الکتریکی افزایش می‌یابد. هر چند که این روش میدان اعمالی به ذره
را افزایش می‌دهد اما موجب پخته شدن ذره نیز می‌گردد در واقع پیش از این که بتوان
روی ذره کاری انجام داد ذره دچار مشکل دیگری می‌شود.

اخیرا پژوهشگران مرکز NIST روش جدید ارائه کردند که دارای سیستم فیدبک دهنده است
بنابراین با استفاده از آن می‌توان نانوذرات را در هنگام نیاز به‌دام انداخت. در
این سیستم جدید میانگین شدت میدان اعمال شده به ذره کاهش یافته و طول عمر نانوذره
افزایش می‌یابد.

مطابق اظهارات توماس لی برن، آنها برای این کار لیزر را هنگامی که ذره به مرکز پرتو
رسید خاموش می‌کنند. با حرکت ذره، لیزر هم شروع به حرکت می‌کند. لی برن می‌گوید این
مانند حالتی است که شما با روشن کردن چراغ قوه در تاریکی، بیدها را به سمت خود جلب
کنید. بید به‌صورت طبیعی جذب نور می‌شود و آن را دنبال می‌کند گاهی بید مورد نظر از
پرتو دور می شود و به‌صورت تصادفی بید دیگری جای آن را می‌گیرد. در اینجا نیز ما
ذرات را هنگامی که توسط ذرات همسایه تحت تاثیر قرار می‌گیرندا دنبال می‌کنیم. زمانی
که ذره از مرکز نور دور شد شدت را افزایش می‌دهیم و زمانی که ذره به مرکز پرتو
بازگشت پرتو دوباره خاموش می‌شود. با این روش هم ذره تحت کنترل است و هم طول عمر آن
افزایش می‌یابد.