تولید نقاط کوانتومی گرافنی با استفاده از الماس

محققان دانشگاه ایالتی کانزاس به حل مشکل تولید نقاط کوانتومی گرافنی با شکل و اندازه کنترل شده در مقیاس بالا نزدیک شدند. این موفقیت می‌تواند انقلابی در صنعت الکترونیک و اپتوالکترونیک ایجاد کند.

این محققان صفحات گرافن را با استفاده از یک چاقوی الماسی به‌صورت قطعات نانومتری برش دادند. سپس این قطعات که به‌عنوان ماده اولیه در ساخت نقاط کوانتومی گرافنی به‌کار می‌روند، ورقه ورقه شده و به صفحات بسیار کوچک کربنی با شکل و اندازه کنترل شده تبدیل شدند.

نانومواد حاصل پتانسیل کاربردی زیادی در فناوری نانو دارند. گرچه تاکنون محققان بسیاری انواع نقاط کوانتومی را تولید کرده‌اند، ولی این گروه توانستند نقاط کوانتومی گرافنی را با ساختار کنترل شده تولید کنند. با کنترل شکل و اندازه این ذرات، می‌توان خواص گرافن را در کاربردهای متنوع از قبیل پیل‌های خورشیدی، الکترونیک، رنگ‌های نوری و نشانگرهای زیستی کنترل کرد.

به‌علت اثر لبه و محدودیت کوانتومی، شکل و اندازه نقاط کوانتومی، خواص نوری، مغناطیسی و شیمیایی آنها را تعیین می‌کند. ولی این محققان به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری با کیفیت بالا (HRTEM) همچنین شبیه‌سازی نشان دادند که لبه‌های ساختارهای تولید شده کاملاً صاف و صیقلی هستند.

نتایج این پژوهش در شماره اخیر مجله Nature Communications منتشر شده است.