بررسی فلزات ضدباکتری مختلف جهت استفاده در فیلتر آب

گروهی محققان آمریکایی از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای مطالعه چسبندگی میان باکتری E. Coli و نقره کلوئیدی، نانوذرات نقره و نانوذرات مس استفاده کرده و همچنین برهمکنش میان باکتری و سه فلز مختلف با سطوح سرامیکی حفره‌ای مبتنی بر رس را بررسی نموده‌اند.

به‌طور معمول فیلترهای سرامیکی حفره‌ای که در تصفیه آب مورد استفاده قرار
می‌گیرند، با نقره کلوئیدی پوشانده می‌شوند تا از رشد میکروب‌هایی که در
حفرات میکرو و نانومقیاس فیلتر به‌دام می‌افتند، جلوگیری شود. در مطالعات
انجام شده فلزات دیگری همچون مس و روی نیز فعالیت ضدمیکروبی از خود نشان
داده‌اند.

حال محققان دانشگاه پرینستون در نیوجرسی آمریکا از میکروسکوپ نیروی اتمی
(AFM) برای مطالعه چسبندگی میان باکتری E. Coli و نقره کلوئیدی، نانوذرات
نقره و نانوذرات مس استفاده کرده و همچنین برهمکنش میان باکتری و سه فلز
مختلف با سطوح سرامیکی حفره‌ای مبتنی بر رس را بررسی نموده‌اند.

این مطالعات نشان دادند که از میان سه فلز ضدباکتری مورد بررسی، نانوذرات
نقره بیشترین چسبندگی را به باکتری E. Coli دارند. نقره کلوئیدی قوی‌ترین
برهمکنش را با سطوح سرامیکی حفره‌ای داشته و در نتیجه احتمال نشت آن
به‌درون آب کمتر است.

با این حال از آنجایی که چسبندگی میان نقره کلوئیدی و E. Coli در محدوده
چسبندگی میان مس و این باکتری قرار دارد، شاید بتوان از مس به‌عنوان روکش
ضدباکتری ارزان‌تر در فیلترهای سرامیکی آب استفاده کرد.

جزئیات این تحقیق در مقاله‌ای با عنوان:

“Adhesion of E. coli to Silver- or Copper-Coated Porous Clay Ceramic
Surfaces”

در Journal of Applied Physics منتشر شده است.