تیرماه ۹۱؛ کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی نانو

شرکت کیمیا شنگرف پارس دو کارگاه آموزشی با عنوان «روش‌های استخراج و تهیه نمونه» و «کروماتوگرافی گازی» را در راستای ‏ارتقای سطح آگاهی کارشناسان دستگاه‌های آزمایشگاهی، در روزهای ۱۹ تا ۲۸ تیرماه سال جاری،‌ برگزار خواهد کرد. ‏

‎ شرکت کیمیا شنگرف پارس دو کارگاه آموزشی با عنوان «روش‌های استخراج و تهیه نمونه» و «کروماتوگرافی گازی» را در راستای ‏ارتقای سطح دانش کارشناسان دستگاه‌های آزمایشگاهی، در روزهای ۱۹ تا ۲۸ تیرماه سال جاری،‌ برگزار خواهد کرد. ‏

 

ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش کارشناسان دستگاه‌های آزمایشگاهی فناوری نانو از جمله اهداف برگزاری ‏این دو کارگاه آموزشی بیان شده است.‏

 

عناوین سرفصل‌ها و زمان برگزاری هریک از کارگاه‌های فوق به شرح زیر است:

• روش‌های استخراج و تهیه نمونه؛ ۱۹ و ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۱‏

استخراج مایع-مایع (‏LLE‏)؛ استخراج مایع-مایع میکرو (‏LLME‏)؛ استخراج روی فاز جامد (‏SPE‏)؛‌ و استخراج روی فاز جامد میکرو ‏‏(‏SPME‏).‏

 

• کروماتوگرافی گازی؛ ۲۷ و ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۱‏

تئوری کروماتوگرافی؛ شرح دستگاه کروماتوگرافی گازی؛ انواع محل تزریق؛ انواع ستون‌ها؛ آشکارسازهای یونیزاسیون؛ شعله و الکترون ‏ربایش؛ پارامترهای تاثیرگذار بر جداسازی؛ تعیین کارایی ستون؛ محاسبه عدد ترنزال؛ زمان و شاخص بازداری؛ اندازه‌گیری کمی؛ کاربرد دستگاه ‏در صنایع مختلف؛ و عیب‌یابی و نگهداری.‏

 

کارشناسان دستگاه‌های آزمایشگاهی نانو و سایر علاقمندان می‌توانند تا یک روز پیش از برگزاری هر یک از کارگاه‌های آموزشی نسبت به ‏ثبت‌نام اقدام کنند. گفتنی است دانشجویان به هنگام ثبت‌نام از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. لازم بذکر است، به شرکت ‏کنندگان در هر یک از کارگاه‌های آموزشی یاد شده گواهی حضور از سوی برگزار کننده اعطا خواهد شد.‏

 

علاقمندان به شرکت در کارگاه‌های آموزشی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی نانو می‌توانند بمنظور ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر، با ‏شماره تلفن ۸۸۰۴۴۳۰۰ تماس حاصل کنند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎