استفاده از نانوذرات برای درمان سرطان

پژوهشگران چینی به رهبری زیانگ جی لیانگ از مرکز ملی علوم وفناوری نانو نشان دادند که نانوذرات کوچک‌تر از ۱۰ نانومتر با کارایی بیشتر در تومورها جمع شده و نفوذ بیشتری در آنها دارند. از این یافته می‌توان در بهبود روش‌های درمان سرطان استفاده کرد.

پژوهشگران چینی به رهبری زیانگ جی لیانگ از
مرکز ملی علوم وفناوری نانو نشان دادند که نانوذرات کوچک‌تر از ۱۰ نانومتر
با کارایی بیشتر در تومورها جمع شده و نفوذ بیشتری در آنها دارند. از این
یافته می‌توان در بهبود روش‌های درمان سرطان استفاده کرد.
 
زمانی که این جریان قطع شود، انتقال
نانومواد تنها از طریق نفوذ انجام می‌شود. بیشتر نانوموادی که برای تست‌های
بالینی ساخته شده‌اند، دارای ابعادی در حدود ۱۰۰ نانومتر هستند. این ابعاد
مانع از نفوذ آنها به تومور می‌شوند و تنها به چندلایه اول سلول‌های تومور
می‌رسند.

در این پروژه، نانوذرات طلا به ابعاد ۲، ۶ و ۱۵ نانومتر سنتز شده است که با
مولکول تیوپرونین دارای گروه عاملی تیول، پایدار شده است. زمانی که این
نانوذرات به تومور سرطان پستان تزریق شده، نانوذرات ۲ نانومتری ده برابر
بیشتر از نانوذرات ۱۵ نانومتری به درون تومور نفوذ کردند. دلیل این امر
احتمالا مربوط به چرخه طولانی گردش خون می‌شود. نانوذرات ۱۵ نانومتر توسط
سیستم ایمنی شناسایی شده و در مواردی دفع می‌شوند اما نانوذرات ۲ نانومتر
تا ساعت‌ها می‌توانند در این چرخه حرکت کنند.

نتایج این تحقیق در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Size-Dependent Localization
and Penetration of Ultrasmall Gold Nanoparticles in Cancer Cells,
Multicellular Spheroids, and Tumors in Vivo در نشریه ACS Nano به چاپ
رسیده است. این مقاله حاوی مطالبی است که می‌تواند در توسعه نانومواد جهت
استفاده در فرآیند تشخیص و درمان به‌کار گرفته شود.