حرکت پلاسمون‌های مغناطیسی از میان شبکه‌های نانوخوشه‌ای

پژوهشگران دانشگاه رایس موفق به تولید راهنمای موج مبتنی بر پلاسمون مغناطیسی شدند که در آن از مولکول‌های آلی موسوم به هپتومر استفاده شده است. این ساختارها می‌تواند به‌عنوان واحدهای سازنده در نسل جدیدی از ادوات فتونیک نانومقیاس مورد استفاده قرار گیرد، ادواتی که در حوزه‌های مختلف از جمله ذخیره‌سازی اطلاعات، میکروسکوپ میدان نزدیک و انتقال انرژی به‌کار گرفته شود.

پژوهشگران دانشگاه رایس موفق به تولید
راهنمای موج مبتنی بر پلاسمون مغناطیسی شدند که در آن از مولکول‌های آلی
موسوم به هپتومر استفاده شده است. این ساختارها می‌تواند به‌عنوان واحدهای
سازنده در نسل جدیدی از ادوات فتونیک نانومقیاس مورد استفاده قرار گیرد،
ادواتی که در حوزه‌های مختلف از جمله ذخیره‌سازی اطلاعات، میکروسکوپ میدان
نزدیک و انتقال انرژی به‌کار گرفته شود.

زمانی که ابعاد ادوات کوچک می‌شود، شبکه‌های راهنمای موج پلاسمونیک
مغناطیسی بهتر از همتایان الکترونیکی خود هستند دلیل این امر آن است که
می‌توانند نور را در پایین‌تر از محدوده پراش متمرکز کنند. در حالت معمولی،
نور نمی‌توانند کمتر از طول موج خود متمرکز شود که به آن محدودیت پراش گفته
می‌شود اما در سال‌های اخیر دانشمندان با استفاده از نانوساختارهای
پلاسمونیک توانسته‌اند نور را تا مقیاس‌های نانومتری متمرکز کنند. به این
پدیده نانوپلاسمونیک گفته می‌شود که در آن از نانوساختارهای فلزی به‌هم
متصل شده استفاده می‌شود تا ادوات اپتوالکترونیک ساخته شود.

 

 
نامی هالاس و همکارانش نشان دادند که
پلاسمون‌های مغناطیسی می‌توانند در فواصل چند میکرونی گسترش یافته و با
زنجیره‌ای از مولکول‌های آروماتیک مصنوعی موسوم به هاپتومر درهم آمیزند.
این درحالی است که پلاسمون‌های الکترونی تنها چند صد نانومتر می‌توانند
حرکت کنند. یادآور می‌شود که پلاسمون‌های الکترونی زمانی ایجاد می‌شوند که
الکترون‌ها به جلو و عقب حرکت کنند در حالی که پلاسمون‌های مغناطیسی زمانی
تشکیل می‌شوند که الکترون‌ها به‌صورت دایره‌ای نوسان کنند.

در این پژوهش جدید، محققان روی خواص نوری دو نانوخوشه پیچیده که از
هپتومرهای به‌هم جوش خورده ایجاد می‌شوند مطالعه می‌کنند. این ساختارها
به‌نحوی به‌هم متصل شده‌اند که تشکیل ساختار آروماتیک می‌دهند. هپتومرها
مولکول‌های آروماتیک آلی هستند که دارای ساختار حلقه‌ای آروماتیک بوده و
جریان حلقه‌ای منحصر به‌فردی در اطراف مولکول ایجاد می‌کنند.

هالاس و همکارانش نشان داد که هپتومرها می‌توانند به‌صورت واحدهای سازنده
برای شبکه راهنمای موج پلاسمونیک مغناطیسی عمل کنند. این گروه تحقیقاتی
موفق شده دستگاهی بسازد که با استفاده از آن می‌توان پلاسمون‌ها را خم کرد
در این دستگاه از یک جداکنندهY شکل استفاده شده است این جداکننده قادر است
پلاسمون‌ها را به دو مسیر مختلف نوری تقسیم کند. این جداکننده می‌تواند به
شکل یک دستگاه تداخل سنج عمل کرده و گسترش پلاسمون را به‌صورت خاموش و روشن
سوئیچ کند.

نتایج این تحقیق در نشریه ACS Nano به چاپ رسیده است.