چاپ سه بعدی با دقت نانویی

چاپ اشیاء سه بعدی با جزئیات کامل باور نکردنی اکنون با استفاده از لیتوگرافی دو فوتونی ممکن شده است. با این فناوری، ساختارهای ریز در مقیاس نانو را می‌توان ساخت. محققان در دانشگاه فناوری وین تحول بزرگی در افزایش سرعت این تکنیک چاپ ایجاد کرده‌اند.

چاپ اشیاء سه بعدی با جزئیات کامل باور نکردنی
اکنون با استفاده از لیتوگرافی دو فوتونی ممکن شده است. با این فناوری، ساختارهای
ریز در مقیاس نانو را می‌توان ساخت. محققان در دانشگاه فناوری وین تحول بزرگی
در افزایش سرعت این تکنیک چاپ ایجاد کرده‌اند.
یک ماشین
مسابقه چاپ شده با این تکنیک.
 
این چاپگر سه بعدی از یک رزین مایع که به‌وسیله
یک پرتوی لیزر متمرکز در دقیقا نقاط مورد نظر سخت می‌شود، استفاده می‌کند.
نقطه کانونی این پرتوی لیزر در سرتاسر این رزین به‌وسیله آینه‌های متحرک هدایت
می‌شود و در خط پلیمریزه شده از پلیمر جامد قرار می‌گیرد. این دقت بالا ایجاد
مجسمه‌های پیچیده از نظر ساختار و ریز به اندازه یک دانه شن را ممکن می‌سازد.
جرجن استمپفل؛ یکی از این محققان، می‌گوید: تاکنون این تکنیک سرعت بسیار پایینی
داشت. سرعت چاپ استفاده شده چند میلیمتر بر ثانیه بود- افزاره‌ی ما می‌تواند
پنج متر بر ثانیه انجام دهد. در لیتوگرافی دو فوتونی این سرعت چاپ یک رکورد
جهانی است.
 مدلی
از کلیسای جامع سنت استیفان در وین.
 
این پیشرفت حیرت‌انگیز با ترکیب چندین ایده
جدید ممکن شده است. جان تورجرسن، یکی دیگر از این محققان، می‌گوید: این
تکنیک نیاز به اصلاح مکانیزم کنترل آینه‌ها داشت. این آینه‌ها در طول این
فرآیند چاپ پیوسته در حرکت هستند. برای رسیدن به دقت بالایی که منجر به
سرعت رکورد شکن شود، دوره‌های کاهش و افزایش سرعت آینه‌ها باید بسیار دقیق
تنظیم شوند.
پل
تاور بریج لندن.
 
تورجرسن می‌گوید: “رزین استفاده شده در این
تکنیک، شامل مولکول‌هایی است که به‌وسیله نور لیزر فعال می‌شوند. آنها یک
واکنش زنجیره‌ای را به دیگر اجزاء رزین معروف به مونومر القاء کرده و آنها
را به جامد تبدیل می‌کنند.” این مولکول‌های آغازگر فقط به محض جذب دوفوتون
از پرتوی لیزر، فعال می‌شوند و این فقط در مرکز پرتوی لیزر جایی که شدت
حداکثر است، اتفاق می‌افتد. برخلاف تکنیک‌های چاپ سه بعدی مرسوم که در آنها
ماده جامد فقط در نوک لایه‌ای که از قبل آماده می‌شود، ایجاد می‌شود؛ در
تکنیک جدید، ماده جامد در هر جایی از این رزین مایع ایجاد می‌شود.”

بنابراین، لازم نیست سطح عمل قبل از اینکه لایه بعدی بتواند تولید شود،
به‌طور ویژه تهیه شود و این زمان چاپ را به شدت کاهش می‌دهد. گروهی از
شیمیدانان به رهبری روبرت لیسکا این آغازگرهای مناسب را برای این رزین ویژه
ساخته‌اند.

به دلیل سرعت زیاد، اکنون می‌توان اشیاء بسیار بزرگ‌تری را در دوره زمانی
کوتاه ایجاد کرد. این توانایی، لیتوگرافی دوفوتونی را به یک تکنیک جذاب
برای صنعت تبدیل می‌کند. این دانشمندان اکنون در پی ساخت رزین‌های
زیست‌سازگار برای کاربردهای پزشکی هستند.