اعلام اسامی کارشناسان منتخب دهمین دوره ارزیابی شبکه

اسامی کارشناسان منتخب دهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اعلام شد. بر این اساس ۱۰ نفر از کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،‌ بعنوان کارشناسان برتر معرفی شدند.


اسامی کارشناسان منتخب دهمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو اعلام شد. بر این اساس ۱۰ نفر از کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو،‌ بعنوان کارشناسان برتر معرفی شدند.

 

گفتنی است، ارزیابی کارشناسان بر اساس دستورالعمل ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و با توجه به مواردی چون: مشتری‌مداری آزمایشگاه، مهارت آزمایشگاه در ارائه خدمات، میزان کارکرد و همچنین نظر مدیران مراکز نسبت به عملکرد کارشناسان در آزمایشگاه صورت گرفته است.

 

اسامی کارشناسان برتر دهمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در جدول زیر بیان شده است:

 

رتبه نام کارشناس نام آزمایشگاه
۱ یونس هلچی آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران
۲ صدیقه بامدادمقدم  آزمایشگاه HPLC و NMR مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳ علی اشرف‌جعفری بخش تحقیقات بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
۴ حمیدرضا خلیلی آزمایشگاه XRF مرکز پژوهش متالورژی رازی
۵ زینب ستاریان آزمایشگاه طیف‌سنجی مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
۶ سحر طیب‌طاهر آزمایشگاه شناخت مواد پژوهشکده نیمه‌هادی‌های پژوهشگاه مواد و انرژی
۷ ریحانه باژرنگ  آزمایشگاه آنالیز حرارتی آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۸ عفت رضایی  آزمایشگاه شیمی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
۹ محمد مهدوی آزمایشگاه میکروسکوپ FESEM آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک، مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران
۱۰   داود قرایلو  آزمایشگاه TEM آزمایشگاه فناوری نانو شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا)