نانوذرات پالادیوم-طلا برای زدایش تری کلرو اتن

پژوهشگران دانشگاه رایس دریافتند که با استفاده از ترکیب آهن و پالادیم می‌توان تری کلرو اتن یا TCE را بهتر فیلتر کرد. آنها دریافتند که پالادیوم بسیار سریع‌تر از آهن می‌تواند فرآیند از بین بردن TCE را انجام دهد به‌طوری که یک میلیارد برابر سرعت فیلتر کردن افزایش می‌یابد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap
پژوهشگران دانشگاه رایس دریافتند که با استفاده از ترکیب
آهن و پالادیم می‌توان تری کلرو اتن یا TCE را بهتر فیلتر کرد. آنها
دریافتند که پالادیوم بسیار سریع‌تر از آهن می‌تواند فرآیند از بین بردن
TCE را انجام دهد به‌طوری که یک میلیارد برابر سرعت فیلتر کردن افزایش
می‌یابد.تری کلرو اتن ماده‌ای رایج در صنعت است که برای شستشو استفاده
می‌شود این ماده به‌راحتی به‌درون زمین نفوذ کرده و وارد آب‌های زیرزمینی
می‌شود. مولکول‌های تری کلرو اتن دارای دو اتم کربن و سه اتم کلر بوده و
بسیار پایدار هستند. این پایداری برای کاربران صنعت یک مزیت به‌شمار می‌آید
اما برای مهندسان محیط زیست یک چالش به حساب می‌آید.مایکل ونگ می‌گوید
شکستن پیوند میان کلر و کربن بسیار دشوار است. این که بخواهیم برخی
پیوندهای میان کربن و کلر را بشکنیم نه همه آنها، یک مشکل بزرگ محسوب
می‌شود. اما چرا؟ دلیل این دشواری آن است که محصولات جانبی خطرناکی ایجاد
می‌شود مانند وینیل کلراید که از تری کلرو اتن نیز خطرناک‌تر است.وانگ
می‌گوید رایج‌ترین راهبردها آنهایی هستند که این پیوندها را نمی‌شکنند بلکه
از کربن فعال برای زدایش فیزیکی تری کلرو اتن استفاده می‌کنند. این نوع
تصفیه کردن بسیار ساده است اما در دراز مدت پرهزینه خواهد بود. بنابراین
باید روشی جایگزین برای آن پیدا کرد.در تحقیقات اخیر، مواد جدیدی برای
شکستن تری کلرو اتن یافت شده است محققان دریافتند که آهن و پالادیوم خالص
می‌تواند این کار را انجام دهد. آهن با شکستن پیوندها دچار خوردگی می‌شود
وگاهی وینیل کلراید نیز بوجود می‌آید. اما پالادیم خود در واکنش شرکت
نمی‌کند بلکه به صورت یک کاتالیزور فرآیند شکسته شدن را تسریع می‌کند. از
آنجایی که آهن ارزان‌تر است، این ماده برای زدایش تری کلرو اتن استفاده
می‌شود.در سال ۲۰۰۵ وانگ و همکارانش نانوذرات طلا-پالادیوم را تولید
کردند. اخیرا این گروه تحقیقاتی کاتالیست‌های آهن پالادیوم، طلا و
پالادیوم، آهن پالادیوم اکسید آلومینوم را تولید کردند. سپس به بررسی و
مقایسه آنها پرداختند تا ببینند که هر کدام چقدر زمان نیاز دارند تا ۹۰
درصد از تری کلرو اتن را بشکنند.نتایج نشان داد که کاتالیست‌های
پالادیم کمتر از ۱۵ دقیقه و کاتالیست‌های آهن بیش از ۲۵ دقیقه زمان نیاز
دارند. در مورد پودر آهن بیش از ۱۰ روز زمان لازم است. نتایج این تحقیق
برای شرکت‌هایی که به‌دنبال راه‌های ارزان‌تر برای زدایش تری کلرو اتن
هستند مفید می‌باشد.نتایج این تحقیق در نشریه Applied Catalysis B:
Environmental  به چاپ رسیده است.