توسعه فناوری مراقبت بهداشتی به کمک نانو ذرات

شرکت فناوری‌های لیکویدا (Liquidia) امروز از آغاز همکاری گسترده و چند ساله با شرکت GSK خبر داد. بر این اساس شرکت GSK حق انحصاری تحقیق و توسعه واکسن مشخص و کاندیدهای محصولات استنشاقی را با استفاده از فناوری اختصاصی شرکت لیکویدا یعنی فناوری PRINT بدست آورده است.


شرکت فناوری‌های لیکویدا (Liquidia) امروز از آغاز همکاری گسترده و چند ساله با شرکت GlaxoSmithKline- GSK- خبر داد. براین اساس شرکت GSK حق انحصاری تحقیق و توسعه واکسن مشخص و کاندیدهای محصولات استنشاقی را با استفاده از فناوری اختصاصی شرکت لیکویدا یعنی فناوری PRINT بدست آورده است. فناوری PRINT شرکت لیکویدا با بهره‌گیری از فناوری نانوذرات، پتانسیل تغییر مسیر مهندسی محصولات مراقبت‌های بهداشتی را دارد.

 

نیل فولر، مدیر اجرایی ارشد در لیکویدا می‌گوید: «ما از اینکه فرصت همکاری با شرکت GSK را داریم خیلی خوشحال هستیم، شرکتی که بخاطر برتری علمی، تخصص شیمی داروئی و آرشیوی رو به گسترش از ترکیبات اختصاصی، می‌تواند از فناوری PRINT لیکویدا منتفع شود».

 

او اضافه می‌کند که «شدت این همکاری مبتنی بر میراث قوی و موفق واکسن و حق امتیاز درمان استنشاقی شرکت GSK و توانایی‌های تولیدی فناوری PRINT لیکویدا می‌باشد بطوریکه ما اعتقاد داریم با این همکاری نسل بعدی درمان‌های نجات دهنده زندگی بوجود خواهد آمد.»

 

بر طبق موافقت‌نامه، شرکت لیکویدا پیش پرداختی که می‌تواند بالغ بر چند صد میلیون دلار باشد دریافت خواهد کرد. همچنین بر طبق این موافقت‌نامه، شرکت لیکویدا می‌تواند بطور مستقل محصولات واکسنی و تنفسی مشخصی را توسعه دهد و نیز می‌تواند از پایگاه PRINT برای توسعه محصولات در سایر زمینه‌های درمانی استفاده کند.

 

جان بالدونی، نایب رییس GSK می‌گوید: «من به آینده‌ای که دانشمندان لیکویدا و GSK با همکاری هم در پی کشف پتانسیل پلتفرم فناوری لیکویدا برای ارتقا و توسعه‌ی سبد پتنت ما هستند، امیدوارم.»

 

شرکت لیکویدا از طریق فناوری جدید و موقعیت‌های مالکیت فکری قوی، به یک پیشرو در زمینه توسعه محصولات مراقبت بهداشتی مبتنی بر فناوری نانوذرات و یک کاتالیست برای رشدی پیش‌بینی شده در صنعت نانوفناوری تبدیل شده است. فناوری PRINT پتانسیل بی‌نظیری برای توسعه محصولات جدید در زمینه مراقبت‌های بهداشتی می‌باشد.