تولید جریان توسط پیل سوختی حتی پس از اتمام سوخت

پیل‌های سوختی که انرژی شیمیایی را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند نمی‌توانند این انرژی را در خود ذخیره کنند. بنابراین اگر مخزن هیدروژن آنها خالی شود، جریان الکتریکی تولید شده در آنها به صفر می‌رسد. برای حل این مشکل، معمولا یک مخزن ذخیره انرژی نظیر باتری در کنار این پیل‌ها قرار می‌دهند که در نهایت هم فضای زیادی را اشغال کرده و هم وزن سیستم را افزایش می‌دهد. اخیرا محققان پیل سوختی تولید کرده‌اند که می‌تواند ۱۴ مرتبه طولانی‌تر از پیل‌های معمولی انرژی را در خود نگه دارد.

پیل‌های سوختی که انرژی شیمیایی را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند نمی‌توانند
این انرژی را در خود ذخیره کنند. بنابراین اگر مخزن هیدروژن آنها خالی شود،
جریان الکتریکی تولید شده در آنها به صفر می‌رسد. برای حل این مشکل، معمولا
یک مخزن ذخیره انرژی نظیر باتری در کنار این پیل‌ها قرار می‌دهند که در
نهایت هم فضای زیادی را اشغال کرده و هم وزن سیستم را افزایش می‌دهد. اخیرا
محققان پیل سوختی تولید کرده‌اند که می‌تواند ۱۴ مرتبه طولانی‌تر از پیل‌های
معمولی انرژی را در خود نگه دارد.

در این پژوهش که توسط مهندسان مدرسه مهندسی هاروارد انجام شده و نتایج آن
در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده، محققان از اکسید وانادیوم یا ترکیب
پلاتین متخلخل و اکسید وانادیوم برای ساخت آند این پیل استفاده کردند.
وانادیوم ترکیبی است که تمایل به تغییر عدد اکسیداسیون دارد بنابراین اگر
بخواهیم پیل سوختی با قابلیت ذخیره انرژی تولید کنیم، این ماده بهترین
گزینه است.

 
 
راماناتان از محققان این پروژه می‌گوید اکسید وانادیوم ماده‌ای چندکاره است که
می‌تواند در پیل‌های سوختی هم نقش تولید کننده و هم ذخیره کننده انرژی را ایفا کند.
نتایج کار محققان نشان داد که در صورت تمام شدن سوخت هیدروژن پیل‌های سوختی، آند
اکسید وانادیوم موجود در آن قادر است تا سه دقیقه انرژی تولید کند این در حالی است
که پلاتین متخلخل تنها ۱۰ تا ۱۵ ثانیه انرژی تولید می‌کند. هر دوی این آندها
می‌تواند در آینده نزدیک به‌کار گرفته شوند. آنها به‌دلیل داشتن توانایی تولید و
ذخیره انرژی قادرند که هم مانند باتری‌ها و هم پیل‌های سوختی عمل کنند.

این تحقیقات نشان می‌دهد که چرا بعد از پایان منبع هیدروژن، هنوز جریان الکتریکی
توسط پیل تولید می‌شود. دلیل این امر واکنش معکوس اکسیداسیون است. البته برای درک
بهتر این مکانیسم باید تحقیقات بیشتری انجام شود. اما کشف این حقیقت که آند اکسید
وانادیوم پس از تمام شدن سوخت می‌تواند انرژی آزاد کند، می‌تواند در تولید منابع
انرژی کوچک مفید باشد.

فان اورمر از پژوهشگران این پروژه معتقد است که این سیستم جدید می‌تواند در
آنتن‌های هوایی رادیویی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین سیستم‌های خودکار کوچک،
فناوری‌های نظامی و دیگر ادواتی که زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرند قادرند
از این نوع پیل‌ها بهره‌مند شوند.

نتایج این تحقیق در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Energy Storage in Ultrathin Solid
Oxide Fuel Cells در نشریه Nano Letters به چاپ رسیده است.