تولید نانوذرات طلا با اشکال مختلف

یک گروه تحقیقات آمریکایی موفق شده با استفاده از رشته‌های دی ان ای با کدهای مختلف نانوذرات طلا با شکل‌های متفاوت تولید کند. این کار می‌تواند محققان را در تولید نانوذرات با اشکال دلخواه یاری کند.

یک گروه تحقیقات آمریکایی موفق شده با
استفاده از رشته‌های دی‌ان‌ای با کدهای مختلف نانوذرات طلا با شکل‌های
متفاوت تولید کند. این کار می‌تواند محققان را در تولید نانوذرات با اشکال
دلخواه یاری کند.

رشته‌های دی‌ان‌ای دارای کدهای ژنتیکی هستند اخیر پژوهشگران دانشگاه
ایلینویز دریافته‌اند که این کدها می‌توانند اشکالی مشابه ساختارهای فلزی
داشته باشند. این گروه تحقیقاتی دریافته است که تکه‌های دی‌ان‌ای قادرند
شکل نانوذرات طلا را به خود بگیرند. آنها نتایج یافته‌های خود را در نشریه
journal Angewandte Chemie به چاپ رساندند.

یی لو از محققان این پروژه می‌گوید سنتز نانوذرات رمزگذاری شده با دی‌ان‌ای
ما را یاری می‌کند تا روش تازه‌ای برای تولید نانوذرات با اشکال از پیش
تعیین شده داشته باشیم. این یافته‌ها می‌تواند در حوزه‌های زیست
نانوفناوری، کاتالیست‌ها، حسگری، تصویربرداری و پزشکی مورد استفاده قرار
گیرد.

 

 
 
به‌طور کلی نانوذرات طلا کاربردهای وسیعی
در زیست شناسی و علم مواد دارد دلیل این امر خواص فیزیکی شیمیایی منحصر
به‌فرد این ماده است. خواص نانوذرات به‌شدت وابسته به شکل و اندازه آنها
است بنابراین این موضوع بسیار مهم است که بتوان این خواص را با کاربردهای
مختلف نانوذرات پیوند داد.

زیدونگ وانگ از دیگر محققان این پروژه و نویسنده اول مقاله مربوط به این
پروژه می‌گوید این سوال برای ما مطرح بود که آیا می‌توان از توالی مختلف
دی‌ان‌ای برای ایجاد نانوذراتی با اشکال خاص استفاده کرد دقیقا مشابه آنچه
که در توالی دی ان ای برای تولید پروتئین خاصی اتفاق می‌افتد.

نانوذرات طلا از طریق به‌هم جفت شدن ذرات بسیار کوچک طلا در فاز محلول حاوی
نمک طلا ایجاد می‌شود. زمانی که ذرات طلا روی دانه‌ها رسوب کند، فرآیند رشد
نانوذرات طلا آغاز می‌شود. گروه تحقیقاتی لو دانه‌های طلا را با رشته‌های
کوتاه دی‌ان‌ای ادغام کردند سپس محلول حاوی نمک طلا را به آن افزودند با
این کار ذرات طلا روی دانه‌ها رسوب کرده و شکل آن توسط کدهای دی‌ان‌ای
تعیین می‌شود.

رشته‌های دی‌ان‌ای دارای چهار حرف است: آدنوزین، تیمین، گوانین و سیتوزین.
محققان از این چهار حرف که در واقع چهار باز مختلف است برای کدگذاری
دی‌ان‌ای استفاده کردند. هر یک از این بازها به‌صورت خاصی به طلا می‌چسبد
بنابراین ترکیب مختلف بازها منجر به شکل خاصی می‌شود. این گروه تحقیقاتی با
استفاده از این روش موفق به تولید نانوذرات ستاره‌ای شکل، کروی، صاف و شش
ضلعی شدند.

پژوهشگران درصدد بررسی دلیل شکل‌گیری نانوذرات توسط کدهای مختلف دی‌ان‌ای
هستند تا از آن برای تولید نانومواد با اشکال مختلف استفاده کنند.