درمان عفونت‌های سوختگی با نانوذرات اکسید نیتریک

در یک مطالعه پیش‌بالینی، معلوم شد که یک نانوذره‌ی آزادکننده اکسید نیتریک (NO-np)، که قبلا خاصیت ضدباکتری آن برای باکتری‌های گرم مثبت و منفی و نیز خاصیت شتابدهی آن در بهبود زخم‌ها در مدل‌های بریدگی حیوانی مشاهده شده است، در زدودن عفونت‌های کاندیدا (Candida) سوختگی در موش‌ها موثر است.

در یک مطالعه پیش‌بالینی، معلوم شد که یک
نانوذره‌ی آزادکننده اکسید نیتریک (NO-np)، که قبلا خاصیت ضدباکتری آن برای
باکتری‌های گرم مثبت و منفی و نیز خاصیت شتابدهی آن در بهبود زخم‌ها در
مدل‌های بریدگی حیوانی مشاهده شده است، در زدودن عفونت‌های کاندیدا
(Candida) سوختگی در موش‌ها موثر است.

دکتر لوئیس مارتینز، استادیار علوم بیوپزشکی دانشگاه لانگ ایسلند، می‌گوید:
“معلوم شده است که اکسید نیتریک دارای فعالیت ضدقارچی مسقیم است، می‌تواند
پاسخ‌های ایمنی میزبان را تعدیل کند، و نیز یک تنظیم‌کننده مهم برای شفای
زخم می‌باشد. ما کار موفق قبلی خودمان را با استفاده از فناوری آزادکننده
NO در بیماریزاهای باکتریایی و زخم‌های جراحی به یک ارگانیسم جدید
(کاندیدا) و نیز یک مدل زخم جدید (سوختگی گرمایی با ضخامت کامل) توسعه داده
و تاثیر NO-np را بسیار موثر یافتیم.”

 

 
نانوذرات – اکسید نیتریک در شفای زخم سوختگی گرمایی در محیط عفونت کاندیدا
شتاب ایجاد می‌کنند: روز ۱۵ از پیگیری زخم گرمایی با ضخامت کامل و عفونت
ناشی از کاندیدا آلبیکنس. زخم‌های سوختگی موش‌های Balb/c درمان نشده و
درمان شده با NO-np. این آزمایش‌ها دو بار با نتایج یکسان انجام شد.
 
با استفاده از یک مدل سوختگی موشی، NO-np
خاصیت ضد قارچی علیه کاندیدا آلبیکنس (احتمالاً با متوقف کردن رشد و
مورفوژنی آن که در محیط آزمایشگاه قابل مشاهده است) نشان داد. علاوه براین
معلوم شد که، حیوان‌های درمان شده با NO-np آهنگ‌های شتابداری در شفای زخم
داشته‌اند. ارزیابی بافت‌شناسی فاش کرد که درمان NO-np نفوذ گلبول سفید را
بهبود می‌بخشد، بار قارچی را کمینه می‌کند، و تخریب کلاژن را کاهش می‌دهد،
بنابراین مکانیسم‌های بالقوه‌ای برای فعالیت بیولوژیکی درمانی مهیا می‌کند.

این پژوهشگران می‌گویند که ما معتقدیم که توسعه درمان‌های نوینی برای چنین
قارچ‌هایی که هنوز هم بسیار بیماریزا هستند، بمنظور محدود کردن ناخوشی‌ها و
مرگ و میرهای مرتبط با آن و در نهایت بهبود توانایی ما در درمان این
عفونت‌ها، بسیار مهم است. فناوری‌نانو یک خیابان بدون انتها هم برای غلبه
بر مقاومت عامل بیماریزا به دارو، و هم تحویل موثر عامل‌های دارویی بسیار
ناپایدار مانند اکسید نیتریک است.

این مطالعه ارائه‌کننده یکی از چندین پژوهش پیش‌بالینی است که کارآیی NO-np
را بعنوان عامل ضدباکتری با توانایی بسیار و نیز شتاب‌دهنده شفای زخم نشان
می‌دهد.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Frontiers
Microbiology منتشر کرده‌اند.