آموزش نانو در قالب چند رسانه در پنجمین جشنواره

در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو فعالیت‌های چندرسانه‌ای ستاد نانو برای آموزش عمومی این فناوری در غرفه‌ای با عنوان «رسانه نانو» ارائه شده است. ماهنامه فناوری نانو، پیام‌نمای فناوری نانو و پایگاه اینترنتی ستاد نانو، عناوین فعالیت‌هایی است که در این غرفه معرفی می‌شود.


در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو فعالیت‌های چندرسانه‌ای ستاد نانو برای آموزش عمومی این فناوری در غرفه‌ای با عنوان «رسانه نانو» ارائه شده است. ماهنامه فناوری نانو، پیام‌نمای فناوری نانو و پایگاه اینترنتی ستاد نانو، عناوین فعالیت‌هایی است که در این غرفه معرفی می‌شود.

 

ماهنامه فناوری نانو، نشریه‌ای است که به انتشار اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی فناوری نانو، و مقاله‌هایی پیرامون کاربردهای فناوری نانو در علوم مختلف می‌پردازد. همچنین هرماه گزارش‌هایی از فعالیت‌های پژوهشی و دستاوردهای محققان ایرانی در زمینه فناوری نانو از طریق این ماهنامه اطلاع‌رسانی می‌شود.

 

 

از دیگر فعالیت‌های ترویجی-آموزشی ستاد نانو که در این غرفه معرفی می‌شود می‌توان به انتشار مجلات هفتگی پیام‌‌نمای فناوری نانو اشاره کرد. در این مجله کاربردهای شاخص فناوری نانو در صنایع مختلف همچون نفت و گاز، خودرو، نساجی، کشاورزی، آب و محیط زیست و پزشکی پوشش داده شده، همچنین معرفی واژه‌های نوپا در عرصه کاربردهای فناوری نانو همچون نانو غذا، نانو حسگر‌ و لباس هوشمند و نیز بیان مبانی فناوری نانو از جمله مقیاس نانو و معرفی انواع نانو ساختارها، از دیگر موضوعات مورد بررسی در شماره‌های مختلف این مجله تا کنون بوده است.

 

بازدیدکنندگان می‌توانند با حضور در فضای نمایشگاهی پنجمین جشنواره و غرفه «رسانه نانو» واقع در طبقه اول سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران، علاوه بر آشنایی با فعالیت‌های مذکور‌، از خدمات ارائه شده از سوی پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو نیز آگاهی یابند.