رقابت‌های نانویی نهادهای ترویجی در پنجمین جشنواره نانو

در بخش نهادهای ترویجی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، دو غرفه باشگاه دانش‌آموزی نانو و انجمن‌های علمی در رقابتی تنگاتنگ بیشتر فعالیت خود را برروی جذب شرکت‌کنندگان در مسابقه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی نانو معطوف کردند.


در بخش نهادهای ترویجی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو، دو غرفه باشگاه دانش‌آموزی نانو و انجمن‌های علمی در رقابتی تنگاتنگ بیشتر فعالیت خود را برروی جذب شرکت‌کنندگان در مسابقه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی نانو معطوف کردند.

 

 

در این دوره از نمایشگاه، نهادهای ترویجی حاضر علاوه بر ارائه خدمات آموزشی، از علاقمندان به شرکت در دو رقابت چهارمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو و سومین مسابقه ملی فناوری نانو ثبت‌نام بعمل می‌آورند.

 

با توجه به اینکه مراکز آزمون بر اساس بیشترین تعداد ثبت‌نام از یک استان و شهر انتخاب می‌شوند، رقابت برای جذب علاقمندان به شرکت در مسابقات علمی نانو شروع شده است.

 

از دیگر غرفه‌های حاضر در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو می‌توان به غرفه مسابقه نانو اشاره کرد. بازدیدکنندگان از این غرفه با شرایط مسابقه ملی فناوری نانو و سایت آموزش نانو آشنا می‌شوند و در صورت تمایل به همکاری با بخش آموزش پایگاه اینترنتی ستاد نانو، با ویژگی‌های این بخش آشنا می‌شوند.

 

علاقمندان برای آشنایی بیشتر با فعالیت‌های ارائه شده از سوی نهادهای ترویجی حاضر در پنجمین جشنواره نانو می‌توانند به بخش ترویج و آموزش عمومی واقع در طبقه دوم سالن خلیج فارس مراجعه کنند.