ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با دانشگاه در غرفه انجمن‌های علمی

انجمن‌های علمی با حضور در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ضمن ارائه فعالیت‌های دانشجویی خود در زمینه فناوری نانو، بستری را فراهم کردند تا دانش‌آموزان با موضوعات و فضای فعالیت‌های تحقیقی نانو در دانشگاه بیشتر آشنا شوند.


انجمن‌های علمی با حضور در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ضمن ارائه فعالیت‌های دانشجویی خود در زمینه فناوری نانو، بستری را فراهم کردند تا دانش‌آموزان با موضوعات و فضای فعالیت‌های تحقیقی نانو در دانشگاه بیشتر آشنا شوند.

 

 

 

 

ارائه نمونه‌های آزمایشگاهی نانوکود، نانوامولسیون،‌ دستگاه اندازه‌گیری نفوذپذیری، خودرو پیل سوختی و پایان‌نامه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف در زمینه فناوری نانو از جمله فعالیت‌هایی است که در غرفه ۱۵ انجمن‌های حاضر در پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

 

از جمله انجمن‌های حاضر در فضای نمایشگاهی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو می‌توان به بسیج دانشجویی مرکزنانوفناوری شهید چمران، گروه پژوهشی نانوپودرهای پویا-دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب، بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تهران، انجمن نانوفناوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و انجمن علمی دانشجویی علوم وفناوری نانو دانشگاه شیراز اشاره کرد.

 

علاقمندان به بازدید از غرفه انجمن‌های علمی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو می‌توانند به طبقه دوم سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران مراجعه کنند.