تصفیه فاضلاب شهری بدون ایجاد لجن با فناوری نانو

در بخش آب و محیط‌زیست پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو راکتوری ارائه شده است که بر مبنای عملکرد نانوذرات فوتوکاتالیست کار می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در تصفیه فاضلاب شهری داشته باشد. از جمله مزایای این راکتور عدم تولید لجن بهنگام تصفیه آب عنوان شده است.


در بخش آب و محیط‌زیست پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو راکتوری ارائه شده است که بر مبنای عملکرد نانوذرات فوتوکاتالیست کار می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در تصفیه فاضلاب شهری داشته باشد. از جمله مزایای این راکتور عدم تولید لجن بهنگام تصفیه آب عنوان شده است.

 

 

 

 

در این راکتور از سه فرآیند فتوکاتالیز، التراسونیک و اوزوناسیون برای انجام بهینه تصفیه آلاینده‌های موجود در فاضلاب شهری استفاده شده است. کارکرد دستگاه کاملا دیجیتالی بوده و از طریق کلیدهای نصب شده قابل کنترل است. عملکرد این دستگاه به گونه‌ای است که فاضلاب از طریق یک پمپ دیافراگمی وارد مخزن راکتور شده و تا حدود ۵ لیتر پر می‌شود.

 

سپس نانوذرات فتوکاتالیست از طریق دریچه تعبیه شده در قسمت فوقانی راکتور به داخل مخزن تزریق می‌شوند. در ادامه دستگاه التراسونیک روشن‌شده و ذرات نانوکاتالیست در داخل فاضلاب به صورت همگن پراکنده می‌شود.

 

قابل ذکر است، امواج التراسونیک هم قابلیت پراکندگی نانوذرات را دارند و هم باعث تجزیه آلاینده‌های موجود در فاضلاب می‌شود. دستگاه اوزون‌ساز از طریق یک دریچه وارد راکتور شده و توسط یک دیفیوزر در داخل فاضلاب پخش می‌شود. عدم تولید لجن در طی فرآیند تصفیه، مدت زمان بسیار کم پروسه تصفیه در مقایسه با روش‌های سنتی، ضدعفونی‌سازی آب خروجی با انجام پدیده سونولومینز از جمله مزایای بکارگیری این راکتور در فرآیند تصفیه آب است.