دستگاه آنالیز نانومواد در فضای نمایشگاهی پنجمین جشنواره نانو

دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی دیگر دستاورد رونمایی شده توسط رئیس جمهور است که در فضای نمایشگاهی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ارائه شده است.


دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی دیگر دستاورد رونمایی شده توسط رئیس جمهور است که در فضای نمایشگاهی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ارائه شده است.

 

مدیرعامل شرکت تجهیزات سازان پیشتاز در گفت و گو با خبرنگار ستاد نانو گفت: «حوزه این فناوری بسیار گسترده است و با توجه به اینکه خلا این دستگاه در ایران حس می‌شد ما به دنبال ساخت این دستگاه رفتیم. کاربرد مهم این دستگاه آنالیز مواد، مخصوصا نانومواد است. در حال حاظر ما بدنبال این هستیم تا نمونه‌ای دیگر از این دستگاه را که در دمای پایینتر نیز آنالیز انجام می‌دهد را تولید کنیم.»

 

دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی یکی از انواع تجهیزات بررسی و آنالیز حرارتی است که برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت حرارتی ویژه مواد در فشار ثابت در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می‌رود. این دستگاه بر پایه مقایسه رفتار حرارتی ماده مرجع و نمونه مورد آزمایش کار می‌کند.

 

این دستگاه به طور گسترده در صنایع دارویی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین کاربرد ویژه این مواد در مورد مواد سرامیکی، لعاب‌ها و سیمان است. همچنین این روش بررسی رفتارحرارتی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها در کنار آنالیز تغییرات وزن و میزان تبادلات انرژی ماده در حین تغییر دما مورد استفاده قرار می‌گیرد.