دکتر لطفی :بسترهای زیادی برای تعامل دو ستاد وجود دارد

دبیر ستاد زیست فناوری در بازدید از پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه کاربرد فناوری نانو در زیست فناوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «با وجود تمام مشکلات، یک خیزش و پیشرفت در بخش های مرتبط به حوزه زیست فناوری و فناوری نانو شاهد هستیم.»

بسترهای زیادی برای تعامل ستاد زیست فناوری و نانو فناوری وجود دارد

دبیر ستاد زیست فناوری در بازدید از پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو پیشرفت های صورت گرفته در زمینه کاربرد فناوری نانو در زیست فناوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «با وجود تمام مشکلات، یک خیزش و پیشرفت در بخش‌های مرتبط به حوزه زیست فناوری و فناوری نانو شاهد هستیم.»

 

وی با اشاره به افزایش تنوع محصولات و دستاوردهای ارائه شده فناوری نانو به ویژه در بخش‌های مرتبط با علوم زیستی و زیست فناوری افزود: «به نظر می‌رسد ستاد توسعه فناوری نانو در بخش‌های پزشکی و تجهیزات موفق‌تر عمل کرده است.»

 

دکتر لطفی با تاکید بر وجود بسترهای مناسب جهت افزایش سطح تعامل با ستاد نانو گفت: «ما با ستاد نانو تعامل خوب و نزدیکی داریم و تجارت موفقمان را مبادله می‌کنیم. ما از فعالیت‌های صورت گرفته در بخش تجاری‌سازی و تبدیل پژوهش به فناوری استقبال می‌کنیم و امیدواریم تعامل ستاد زیست فناوری و نانو فناوری بیشتر شود.»