ساخت داروی ضد سرطان با استفاده از نانوخوشه‌های طلا

یک گروه تحقیقات اسپانیایی با استفاده از نانوخوشه‌های طلا داروی ضد سرطان تولید کردند. این نانوخوشه‌ها توسط ذرات سیلیکای متخلخل پوشش داده شده‌اند. دارو درون این ذرات قرار داده می‌شود. با تابش لیزر نانوخوشه‌ها پرتو را جذب کرده و دارو آزاد می‌شود.

یک گروه تحقیقات اسپانیایی با استفاده از نانوخوشه‌های طلا داروی ضد سرطان
تولید کردند. این نانوخوشه‌ها توسط ذرات سیلیکای متخلخل پوشش داده شده‌اند.
دارو درون این ذرات قرار داده می‌شود. با تابش لیزر نانوخوشه‌ها پرتو را
جذب کرده و دارو آزاد می‌شود.

پژوهشگران اسپانیایی داروی جدیدی یافتند که در آن ترکیبی از شیمی‌درمانی و
فوتو ترمیا استفاده شده است. این دارو برای درمان سرطان مناسب است. تاکنون
محققان از این داروی جدید روی سلول‌های سرطانی واقع در مغز و ستون فقرات
استفاده کرده‌اند. این تست در آزمایشگاه انجام شده است. نتایج این تحقیق
برای درمان سرطان‌های پوست و تومورهای صلب نیز می‌تواند موثر باشد. این
پژوهش توسط ادواردو فرناندز ژوور از دانشگاه میگوئیل هرناندز و پابلو بوتلا
از موسسه فناوری شیمیایی والنسیا انجام شده است.

این داروی جدید از ترکیب خوشه های حاوی نانوذرات طلا تولید شده است.
پیرامون این نانوذرات، سیلیکای متخلخل قرار داده شده که درون آنها از
مولکول‌های ضد تومور (کامپتوتسین) پر شده است. نانوخوشه‌های طلا دارای خواص
گرمانوری هستند، گرمایی که توسط لیزر زیست‌پزشکی ایجاد می‌شود توسط این
خوشه‌ها جذب می‌شود. پابلو بوتلا می‌گوید هر چند که بافت‌های آلی نسبت به
تابش شفاف هستند اما نانوخوشه‌های طلا قادرند این تابش‌ها را جذب و تبدیل
به گرما کنند با این کار دما در بافت افزایش محسوسی پیدا می‌کند. زمانی که
این اتفاق درون یک سلول سرطانی روی می‌دهد، گرما موجب از بین رفتن سلول
سرطانی می‌شود.

تجمع این نانوذرات در سلول سرطانی به‌دلیل افزایش نفوذ پذیری آوندی این
سلول‌ها است. با این کار دارو به‌درون سلول سرطانی منتقل می‌شود، این
داروها قادرند تاثیر مخربی روی سلول‌های سرطانی داشته باشند چیزی که لیزر
قادر به انجام آن نیست. ادواردو فرناندز ژوور می‌گوید این روش بسیار موثرتر
از روش‌های درمان رایج است. همچین اثرات منفی داروهای شیمی درمانی در این
روش کاملا از بین می‌رود.

محققان این پروژه معتقدند که فاز اول این پروژه به اتمام رسیده است در این
فاز آنها به بررسی تاثیر این دارو روی سلول‌های کشت شده پرداختند. در حال
حاضر آنها قصد دارند مرحله جدیدی از این پروژه را آغاز کنند. در این فاز
پژوهشگران روی تاثیر این داروی در درمان سرطان پوست و مغز در حیوانات
خواهند پرداخت. هنوز راه زیادی برای رسیدن به نقطه‌ای که این دارو روی
انسان تست شود باقی مانده است.

نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Multifunctional hybrid
materials for combined photo and chemotherapy of cancer در نشریه Dalton
Transactions به چاپ رسیده است.