انتشار خصوصیات مواد نانوساختار توسط NIST

مؤسسه ملی استاندار و فناوری (NIST) فهرستی از مواد مواد نانوساختار به همراه اطلاعاتی در حوزه محیط زیست، سلامت و ایمنی استفاده از نانومواد صنعتی را منتشر می‌کند. NIST اطلاعات جامعی در مورد نحوه سنتز، آنالیز و روش توزیع نزدیک به ۱۳۰۰ ماده مرجع مختلف را ارائه نموده است. این اطلاعات می‌تواند معیاری برای تعیین دقت روش‌ها و ابزارهای آنالیز را در حوزه‌های پزشکی، شیمی، محیط زیست، الکترونیک و پزشکی قانونی باشد.

مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)
فهرستی از مواد مواد نانوساختار به‌همراه اطلاعاتی در حوزه محیط‌زیست،
سلامت و ایمنی استفاده از نانومواد صنعتی را منتشر می‌کند. جدیدترین نسخه
این مجموعه حاوی اطلاعاتی در مورد پودر دی اکسید تیتانیوم است که با نام
تجاری P25 شناخته می‌شود.

مواد مرجع استاندارد (SRMs) موادی هستند که از نظر صنعتی و یا درمانی حائز
اهمیت بوده و به‌وسیله‌ی NIST مورد آنالیز دقیق قرار می‌گیرند. این مواد با
کیفیتی مطمئن و خواصی که مورد تایید NIST است، تهیه شده و در آزمایش‌ها به‌عنوان
نقاط / مواد مرجع در نظر گرفته می‌شوند.

NIST اطلاعات جامعی در مورد نحوه سنتز، آنالیز و روش توزیع نزدیک به ۱۳۰۰
ماده مرجع مختلف را ارائه نموده است. این اطلاعات می‌تواند معیاری برای
تعیین دقت روش‌ها و ابزارهای آنالیز را در حوزه‌های پزشکی، شیمی، محیط زیست،
الکترونیک و پزشکی قانونی باشد.

نانوپودر دی اکسید تیتانیوم یکی از نانوموادی است که چه به لحاظ سنتز و چه
به لحاظ کاربرد، بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. پودر دی اکسید
تیتانیوم سفید رنگ بوده و ذرات نانوساختار آن به‌عنوان فوتوکاتالسیت، عامل
ضدعفونی‌کننده و مقاوم به اشعه ماوراءبنفش در کرم‌های ضدآفتاب مورد استفاده
قرار می‌گیرند.

 

 
9314.jpg
تصویر TEM از نانوکریستال‌های دی اکسید تیتانیوم
 
نانوذرات دی اکسید تیتانیوم مورد بررسی در
نسخه جدید NIST، نانوکریستال‌هایی به شکل پودر خشک هستند که نحوه آماده‌سازی
نمونه برای انجام مطالعات سمیت نیز در این نسخه منتشر شده است. مساحت سطحی
این مواد با استفاده از روش BET اندازه‌گیری شده است.

هرچند نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به‌عنوان یک ماده سمی شناخته نمی‌شوند
اماد در هر حال به‌عنوان یک نانوپودر با کاربرد صنعتی، انجام مطالعه بر روی
سمیت و خواص زیست‌محیطی این ماده ضروری به‌نظر می‌رسد. این مطالعه شامل
بررسی خواصی نظیر موفولوژی، مساحت سطح و ترکیب درصد است.