افزایش طول عمر پیمایشگر در ادوات ذخیره‌سازی اطلاعات

ذخیره سازی اطلاعات با استفاده از پیمایشگر، روش نوپایی است. در این روش خستگی پیمایشگر به عنوان چالشی در مسیر تجاری سازی تلقی می‌شود. برای حل این مشکل محققان شرکت اینتل سطح پیمایشگر را با استفاده فیلم نازک پوشش دادند با این کار طول عمر پیمایشگر به شدت افزایش می‌یابد.

ذخیره‌سازی اطلاعات با استفاده از پیمایشگر، روش نوپایی است. در این روش
خستگی پیمایشگر به‌عنوان چالشی در مسیر تجاری‌سازی تلقی می‌شود. برای حل
این مشکل محققان شرکت اینتل سطح پیمایشگر را با استفاده فیلم نازک پوشش
دادند با این کار طول عمر پیمایشگر به شدت افزایش می‌یابد.

ادوات ذخیره پیمایشگر با استفاده از نشانه‌های نانومقیاس می‌توانند اطلاعات
را بخوانند یا بنویسند. این روش می‌تواند جایگزین روش ذخیره‌سازی اطلاعات
به‌صورت نوری یا مغناطیسی شود. اما این روش در حال حاضر دارای محدودیت
خستگی مکانیکی است بنابراین طول عمر آن بسیار کوتاه است.

یک تیم تحقیقاتی در شرکت اینتل، با ایجاد فیلم نازک روی پیمایشگر، موفق شده
است دستگاه ذخیره اطلاعات پیمایشگر با دانسیته و طول عمر بسیار بالا تولید
کند. این دستگاه پیمایشگری با ۵۰۰۰ آرایه بسیار تیز است که با مدارهای
الکترونیکی روی تراشه ترکیب شده است. این دستگاه با ارسال پالس‌های
الکتریکی بسیار کوتاه به فیلم فروالکتریک، اطلاعات را می‌خواند. فیلم
فروالکتریک ماده‌ای است که با اعمال میدان الکتریکی می‌تواند پلاریزاسیون
الکتریکی دائمی داشته باشد.

برای این که اطلاعات با سرعت بالایی خوانده شود، لازم است که پیمایشگر خیلی
سریع و با فرکانس بالا روی فیلم حرکت کند. برای ممانعت از خستگی، که به
سرعت قدرت تفکیک خواندن و نوشتن را کاهش می‌دهد، محققان یک فیلم نازک فلزی
از جنس دی بوراید هافنیوم (HfB2) روی پیمایشگر قرار دادند.

این گروه تحقیقاتی نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای تحت عنوان
“Hard HfB2 tip-coatings for ultrahigh density probe-based storage” در
نشریه Applied Physics Letters به چاپ رساندند. در این مقاله محققان نشان
دادند که این فیلم فلزی قادر است خستگی را کاهش دهد با این کار قدرت تفکیک
پیمایشگر پس از ۸ کیلومتر کار همچنان در شرایط مطلوب قرار دارد، در نهایت
طول عمر پیمایشگر افزایش می‌یابد. دانسیته اطلاعات در این سطح یک ترابایت
در اینچ مربع است. این پروژه یک گام بزرگ در مسیر تجاری‌سازی فناوری ذخیره‌سازی
اطلاعات مبتنی بر پیمایشگر است.