روشی جدید و غیرمخرب برای درمان سرطان

یکی از مشکلات پرتو درمانی آن است که پرتوهای نور مرئی قدرت نفوذ کمی دارند بنابراین برای درمان تومورهایی که در بخش‌های عمیق بدن قرار دارند مناسب نیست. اخیرا محققان روش جدیدی ارائه کردند که با استفاده از آن این مشکل حل می‌شود در این روش از پرتوهای مادون قرمز و نانوذرات استفاده شده است.

پژوهشگران دانشگاه ملی سنگاپور موفق به ارائه روشی برای درمان سرطان شدند روشی که می‌تواند عوارض جانبی کمتری داشته باشد. این گروه تحقیقاتی به رهبری ژانگ یانگ معتقدند که این روش می‌تواند رشد تومور را متوقف کرده و بیان ژن را در موش کنترل کند. این اولین باری است که از نانوذرات برای درمان فتودینامیک غیرمخرب سرطان استفاده می‌شود.
این تیم تحقیقاتی با استفاده از نانوذراتی که می‌تواند تابش پرتوهای مادون قرمز نزدیک را به اشعه ماوراء بنفش تبدیل کند، بیان ژن را کنترل کردند. می‌توان این نانوذرات را به‌درون سایت‌های بدن بیمار وارد کرد تا آنها کارشان را انجام دهند. این ژن‌ها در نهایت موجب تشکیل پروتئینی می‌شود که کنترل رفتار طبیعی سلول‌ها را به عهده دارد. هرچند گاهی اوقات این فرآیند اشتباه عمل کرده و منجر به برخی سوء رفتارها می‌شود که نتیجه آن بیماری‌های مختلف است. اما پزشکان با استفاده از بیان ژن توسط اشعه ماوراء بنفش بر این مشکل فائق آمدند. با این تفاسیر، استفاده از پرتوهای ماوراء بنفش بیش از آنکه مفید باشند، مضر هستند.
ژانگ رهبر این تیم تحقیقاتی می‌گوید پرتوهای مادون قرمز نزدیک هم سمی نیستند و هم می‌توانند در بخش‌های عمیق بافت ایجاد شوند. زمانی که این پرتوها به نقاط عمیق بدن می‌رسد، نانوذراتی که ما ساختیم قادرند این پرتوها را به پرتوهای ماوراء بنفش تبدیل کنند. با این کار پروتئین مورد نظر تولید می‌شود از آنجایی که مقدار پرتوهای ماوراء بنفش تولید شده قابل کنترل است بنابراین مقدار پروتئین تولید شده نیز قابل کنترل خواهد بود. نتایج این تحقیق در Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است.
از آنجایی که این نانوذرات می‌توانند پرتوهای تابیده شده را به نور مرئی تبدیل کنند، کاربردهای این روش برای درمان بیماری‌های مختلف بسط پیدا می‌کند. در روش پرتودرمانی، از نور مرئی برای فعال کردن داروی حساس به نور استفاده می‌شود که در نهایت دارو موجب درمان تومور می‌شود. اما در این روش‌ها نور مرئی تا عمق زیادی نفوذ نمی‌کند بنابراین برای درمان تومورهایی که در بخش‌های عمیق بدن هستند مناسب نمی‌باشد.
در این روش جدید، داروها با استفاده از پرتوهای مادون قرمز که توانایی نفوذ بالایی دارند فعال می‌شود. این پروژه در موسسه فناوری آاستار سنگاپور انجام شده است.