رصد کوچکترین بلور یخ دنیا

به گفته محققان آلمانی بلورهای یخ باید حداقل ۲۷۵ مولکول آب داشته باشند. این موضوع به‌عنوان یک محدودیت در مسیر استفاده از این بلورها تلقی می‌شود. از این بلورها می‌توان در تولید پنبه و پارچه استفاده کرد. برای تعیین کوچکترین حد ممکن برای تشکیل یک بلور یخ، توماس زوخ از دانشگاه گوتینگن با همکاری اودو بوک از موسسه ماکس پلانک به بررسی ابعاد مختلف خوشه‌های آب پرداختند برای این کار آنها از طیف سنجی مادون قرمز استفاده کردند. این تیم تحقیقاتی از این طیف سنجی جهت تعیین تعداد مولکول‌های آب در هر خوشه استفاده کردند که نتایج نشان داد که بین ۸۵ تا ۴۷۵ مولکول برای تشکیل این خوشه‌ها لازم است.

به گفته محققان آلمانی بلورهای یخ باید
حداقل ۲۷۵ مولکول آب داشته باشند. این موضوع به‌عنوان یک محدودیت در مسیر
استفاده از این بلورها تلقی می‌شود. از این بلورها می‌توان در تولید پنبه و
پارچه استفاده کرد. برای تعیین کوچکترین حد ممکن برای تشکیل یک بلور یخ،
توماس زوخ از دانشگاه گوتینگن با همکاری اودو بوک از موسسه ماکس پلانک به
بررسی ابعاد مختلف خوشه‌های آب پرداختند برای این کار آنها از طیف سنجی
مادون قرمز استفاده کردند. این تیم تحقیقاتی از این طیف سنجی جهت تعیین
تعداد مولکول‌های آب در هر خوشه استفاده کردند که نتایج نشان داد که بین ۸۵
تا ۴۷۵ مولکول برای تشکیل این خوشه‌ها لازم است.

گروه‌های پیشین از طیف سنجی جرمی و طیف سنجی مادون قرمز برای بررسی این
خوشه‌های کوچک استفاده کرده بودند. اما این گروه تحقیقاتی سطح خوشه‌ها را
با اتم‌های سدیم تقویت کردند. با این کار خوشه‌ها یونیزه شده و می‌توان با
طیف‌سنجی جرمی آنها را مطالعه کرد. از انجایی این اتم‌ها در سطح خوشه‌ها
قرار گرفته‌اند در نتیجه ساختار خوشه را نیز تغییر نمی‌دهد، بنابراین می‌توان
با طیف‌سنجی مادون قرمز این ساختارها را مورد مطالعه قرار داد.

 

 
 
طیف‌سنجی مادون قرمز تنها می‌تواند فرکانس‌های
ویژه‌ای را که توسط پیوندهای شیمیایی جذب می‌شود را ضبط کند. این فرکانس‌ها
در محیط آبی مقداری است و در محیط یخ مقداری دیگر، این مقادیر اندکی با هم
تفاوت دارند. بنابراین این گروه تحقیقاتی با استفاده از طیف سنجی مادون
قرمز موفق شدند اولین شواهد از جذب انجام شده توسط ۲۷۵ مولکول موجود در
خوشه یخ را به‌دست آورند. این روش نقطه شروع فرآیند متبلور شدن را نشان می‌دهد
این نقطه تا حدی نزدیک به نقطه‌ تبلور مولکول‌های ۴۷۵ تایی از آب است.

توماس زوخ می‌گوید ما نقطه شروع متبلور شدن را که در آن هسته اولیه بلور
تشکیل می‌شود را نشان دادیم. این هسته تقریبا ۲۷۵ مولکول است، با افزودن
مولکول‌های بیشتر، بخش بلوری خوشه رشد می‌کند. زمانی که تعداد مولکول‌ها به
۴۷۵ رسید، خوشه به یک نانوبلور تبدیل می‌شود که این یکی از ویژگی‌های یخ
محسوب می‌شود. بنابراین ما توانستیم تصویری از تغییر تدریجی در خوشه‌های اب
را ترسیم کنیم تصویری از تبدیل آمورف به بلور یخ. خوشه‌های کوچک نمی‌توانند
تبدیل به بلور یخ شوند زیرا فضای کافی برای مولکول‌های آب وجود ندارد تا
پذیرای پیکربندی یخ باشد.