کشیدن سیلیکون برای بهبود خواص الکترونیکی آن

محققان سوئیسی روشی ارائه کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان سیلیکون را کشید و میان دو بخش به‌صورت پل در آورد. با این کار خواص الکترونیکی سیلیکون بهبود می یابد و می‌توان از آن در تولید میکروپردازشگرهای سریع استفاده کرد.

با کشیدن یک لایه سیلیکون می‌توان فشار درونی به آن وارد کرده و موجب بهبود خواص الکترونیکی آن شد. با این کار می‌توان از سیلیکون در تولید میکروتراشه‌های کم‌مصرف‌تر و سریع‌تر استفاده کرد. محققان موسسه پاول شرر با همکاری ETHZ زوریخ روشی ارائه کرده‌اند که با استفاده از آن می‌توان سیم‌های ۳۰ نانومتری تحت فشار را در یک لایه سیلیکون تولید کنند. این بالاترین فشاری است که تا کنون در یک ماده دیده شده است هدف نهایی از این کار آن است که بتوان ترانزیستورهای کم مصرف برای میکرو تراشه‌ها ساخت. برای شروع، این روش از یک زیرلایه سیلیکونی که تحت فشار کمی است استفاده می‌کند. با اچ کردن انتخابی مواد اطراف، می‌توان یک سیم نازک در لایه سیلیکونی ایجاد کرد با این کار یک پل نازک میان دو بخش ایجاد می‌شود، که دارای بالاترین فشار ممکن است. نتایج این تحقیق در نشریه Nature Communications به چاپ رسیده است.

برای افزایش کارایی میکروتراشه‌های مبتنی بر سیلیکون راه‌های محدودی وجود دارد یکی از این راه‌ها کشیدن سیلیکون می‌باشد. این کشیدگی اگر در جهت صحیح اتفاق بی‌افتد می‌تواند سرعت حرکت الکترون را افزایش دهد. هانس سیگ از محققان این پروژه می‌گوید این کار جادو نیست تنها کافی است که هر دو انتهای ماده را بکشید. چالش پیش رو آن است که این رشته کشیده شده را درون قطعات الکترونیکی قرار داد.

این گروه تحقیقاتی در این روش جدید شرایطی فراهم کردند که می‌توان یک رشته کشیده شده را میان دو بخش قرار داد در حالی که کشیدگی آن دو برابر رشته‌های به‌کار رفته در قطعات معمولی باشد. در این پروژه ابتدا یک لایه سیلیکون کشیده شده را روی یک لایه اکسید سیلیکون قرار دادند. هانس می‌گوید برای بسیار مهم است که نشان دهیم این روش قابل انطباق با مواد و روش‌های مورد استفاده در صنعت است. در این فرآیند، با استفاده از اچ کردن بخش مورد نظر از روی سیلیکون برداشته می‌شود و در نهایت یک رشته سیلیکونی به پهنای ۳۰ نانومتر و ضخامت ۱۵ نانومتر باقی می‌ماند. این رشته به‌ ماده باقی‌مانده چسبیده است. با این روش می‌توان هزاران رشته سیم را در محل‌های دلخواه قرار داد. این روش قابل اعتماد بوده و می‌توان از آن برای تولید انبوه استفاده کرد.