تولید جریان با استفاده از کمپلکس پروتئینی

یک تیم تحقیقاتی به رهبری یوآخیم ریچرت، یوناس بارت و الکساندر هولیتنر از دانشگاه صنعتی مونیخ روش جدیدی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان جریان الکتریکی تولید شده توسط سیستم پروتئینی فتوسنتز را اندازه‌گیری کرد. این دانشمندان نشان دادند که چنین سیستمی را می‌توان با ادوات فتوولتائیک مصنوعی ادغام کرد بدون این که خواص زیست مولکولی سیستم تغییری کند. این پروتئین به عنوان تولید کننده جریان الکتریکی عمل کرده و به صورت کارا الکترون‌ها را از هر مولکول به بیرون پمپ می‌کند در نتیجه یک مولد جریان در مقیاس نانو ایجاد می‌شود.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری یوآخیم ریچرت،
یوناس بارت و الکساندر هولیتنر از دانشگاه صنعتی مونیخ روش جدیدی ارائه
کردند که با استفاده از آن می‌توان جریان الکتریکی تولید شده توسط سیستم
پروتئینی فتوسنتز را اندازه‌گیری کرد. این دانشمندان نشان دادند که چنین
سیستمی را می‌توان با ادوات فتوولتائیک مصنوعی ادغام کرد بدون این که خواص
زیست مولکولی سیستم تغییری کند. این پروتئین به‌عنوان تولید کننده جریان
الکتریکی عمل کرده و به‌صورت کارا الکترون‌ها را از هر مولکول به بیرون پمپ
می‌کند در نتیجه یک مولد جریان در مقیاس نانو ایجاد می‌شود.

این گروه تحقیقاتی روی مرکز واکنش فتوسیستم متمرکز شده‌اند این مرکز یک
کمپلکس پروتئینی کلروفیلی است که در غشاء کلروپلاست سیانوباکتری قرار گرفته
است. گیاهان، قارچ‌ها و باکتری‌ها از فتوسنتز برای تبدیل انرژی خورشیدی به
شیمیایی استفاده می‌کنند. مرحله اول این فرآیند شامل جذب نور و انرژی و
انتقال الکترونی می‌باشد این مرحله توسط پروتئین‌های فتوسنتزی انجام می‌شود،
این پروتئین‌ها از کلروفیل نوع دو و کمپلکس کاروتنوید تشکیل شده‌اند.
تاکنون هیچ یک از روش‌های موجود برای اندازه‌گیری فتوجریان تولید شده توسط
این پروتئین مناسب نبوده است. فتوسیستم‌ نوع یک دارای خواص فتوالکترونیکی
است که تنها در سیستم‌های فتوسنتزی یافت می‌شود. ابعاد نانومقیاس فتوسیستم
نوع یک موجب شده تا برای کاربردهای فتوالکترنیک مولکولی مناسب باشد.

 

 
 
اولین چالش در این پروژه آن بود که روشی
برای اتصال یک مولکول به میدان نوری قوی پیدا کنند. عنصر اصلی این
نانودستگاه، پروتئین فتوسنتزی است که با استفاده از خودآرایی تشکیل می‌شود
و به‌صورت کووالانسی به الکترود طلا متصل می‌شود این کار با استفاده از
گروه‌های سیستئین موجود در هر دو بخش صورت می‌گیرد. فتوجریان‌ها با استفاده
از نوک شیشه‌ای حاوی روکش طلا اندازه‌گیری می‌شود فرآیند اندازه‌گیری توسط
دستگاه میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی انجام می‌شود. پروتئین فتوسنتزی
با استفاده از یک جریان نوری برانگیخته می‌شود این جریان نوری از نوک
میکروسکوپ که دارای ساختار هشت‌وجهی است انجام می‌شود. این نوک علاوه‌بر
فراهم کردن جریان نوری، جریان الکتریکی را نیز برقرار می‌کند. با این روش،
فیزیک‌دانان می‌توانند جریان تولید شده در هر واحد پروتئینی را اندازه‌گیری
کنند.

این پژوهش توسط بنیاد تحقیقات آلمان مورد حمایت قرار گرفته است. نتایج این
تحقیق در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Photocurrent of a single photosynthetic
protein در نشریه Nature Nanotechnology به چاپ رسیده است.