پتنت بین‌اللمللی شرکت هندی برای ساختار نانوویسکر

شرکت کیونانو AB هند برای یک ساختار نانومهندسی شده با نانوویسکر نیمه رسانای بلوری، و روش تولید آن موفق به دریافت پتنت شد. این پتنت توسط دفتر پتنت هند چاپ شده است.

شرکت کیونانو AB هند برای یک ساختار نانومهندسی شده با نانوویسکر نیمه رسانای بلوری و روش تولید آن موفق به دریافت پتنت شد. این پتنت توسط دفتر پتنت هند چاپ شده است. شماره طبقه‌بندی بین‌الملی پتنت عبارتست از H01L 29/06.

 

این اختراع شامل ساخت نانو ساختار مهندسی شده کریستال نانو ویسکری است که قابلیت ایجاد لایه‌ای نیمه هادی بر روی سطوح را دارد. ویسکرها تک بلورهای بسیار نازکی هستند که نسبت طول به قطر آنها فوق‌العاده زیاد است؛ آنها مستحکم‌ترین موادی هستند که شناخته شده‌اند.

 

شرکت کیونانو AB که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد یک شرکت نانوفناوری در حال توسعه است که بر روی توسعه و تجاری‌سازی مواد نیمه‌رسانای نانومقیاس کوانتومی نسل بعدی و دستگاه‌های الکترونیک، اپتوالکترونیک و حسگر مبتنی بر فناوری‌های فرایندی و رشد همبافته‌ی نانوسیم اختصاصی خود، تمرکز کرده است.

 

گفتنی است ثبت پتنت از طریق پیمان -PCT- Patent Cooperation Treaty این قابلیت را به مخترعین میدهد تا یک پتنت را همزمان و از طریق دفاتر ثبت همان کشور در یک یا چند کشور دیگر ثبت نمایند. استفاده از این روش ثبت باعث کاهش زمان و هزینه ثبت یک اختراع درکشورهای دیگر می‌شود.