نانومخروط‌ها، کلیدی برای پیل‌های خورشیدی ارزان

یکی از بزرگترین چالش‌های پیشروی صنعت فوتوولتائیک سیلیکونی، ساخت پیل‌های ‏خورشیدی ارزان‌قیمت است. در یک مطالعه جدید، ‏گروهی از دانشمندان و مهندسان شرح داده‌اند که یک پیل خورشیدی هیبریدی پوشش داده ‏شده با نانومخلوط‌های سیلیکونی و یک پلیمر آلی رسانا، در حالی که عملکرد عالی دارد، ‏می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد.‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ یکی از بزرگترین چالش‌های پیشروی صنعت فوتوولتائیک سیلیکونی، ساخت پیل‌های ‏خورشیدی ارزان‌قیمت است. برای رسیدن به این هدف باید هزینه مدول که در حال حاضر ‏یک دلار بر وات است، به نصف کاهش یابد.

 

بخش بزرگی از هزینه‌ها به ماده سیلیکونی و ‏فرآیندهای ساخت گرانی که اغلب استفاده می‌شوند، مربوط می‌شود. در یک مطالعه جدید، ‏گروهی از دانشمندان و مهندسان شرح داده‌اند که یک پیل خورشیدی هیبریدی پوشش داده ‏شده با نانومخلوط‌های سیلیکونی و یک پلیمر آلی رسانا، در حالی که عملکرد عالی دارد، ‏می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. ‏

 ‏

(‏a‏) فرآیند ساخت این پیل‌های خورشیدی که در آن نانومخروط‌های سیلیکونی با یک ‏پلیمر روکش داده می‌شوند. (‏b‏)، (‏c‏) و (‏d‏) تصاویر میکروسکوپ الکترونی پیمایشگر این ‏نانومخروط‌ها را در هر مرحله نشان می‌دهند.  

 

این پیل‌های خورشیدی هیبریدیِ دارای ساختار نانومقیاس دو مزیت دارند: جذب نور را ‏بهبود داده و مقدار ماده سیلیکونی مورد نیاز را کاهش می‌دهند. ساختارهای نانومقیاس قبلی ‏پیل‌های خورشیدی شامل نانوسیم‌ها، نانوگنبد‌ها و دیگر ساختارها بوده‌اند. این محققان ‏متوجه شدند که یک ساختار نانومخروطی با نسبت ارتفاع به قطر حدود یک، شکل بهینه‌ای ‏برای تقویت جذب نور ارائه می‌کند زیرا دارای خاصیت ضدانعکاس خوب برای ‏طول‌موج‌های کوتاه نور و خاصیت پخش‌کنندگی خوب برای طول‌موج‌های طویل است. ‏

 

در طرح‌های قبلی با استفاده از ساختار نانومقیاس، فضای بین ساختارها برای پرشدن با ‏پلیمر بسیار کوچک است، بنابراین لایه ثانویه کاملی نیاز دارد. اما ساختار نانومخلوطی ‏نوک‌تیز ساخته شده به‌وسیله‌ی این محققان، این امکان را فراهم می‌کند که یک روکش ‏پلیمری در فضاهای باز قرار داد و این نیاز به دیگر مواد را حذف می‌کند. با تشکیل این ‏ساختار هیبریدی نانومخروط- پلیمر با یک روش کم دما و ساده، هزینه‌های فرآوری نیز ‏کاهش می‌یابد. ‏

 

این محققان بعد از تست این پیل خوشیدی و ایجاد بعضی اصلاحات، افزاره‌ای با راندمان ‏یازده و یک دهم درصد ساختند که بین پیل‌های خوشیدی هیبریدی سیلیکون- آلی تاکنون ‏بالاترین راندمان است. بعلاوه در این پیل چگالی جریان مدار کوتاه که به بالاترین جریانی ‏که پیل خورشیدی می‌تواند تولید کند، اشاره می‌کند، از رکورد جهانی برای یک پیل ‏خورشیدی سیلیکونی تک بلوری که بسیار به محدودیت تئوری نزدیک است، فقط اندکی ‏کمتر است. ‏

 

بواسطه فرآوری ارزان و عملکرد خوب این پیل خورشیدی نانومخلوط- پلیمر هیبریدی، ‏این محققان پیش بینی می‌کنند که بتوان روزی آنها را بعنوان افزاره‌های فوتوولتائیک مناسب ‏از نظر اقتصادی استفاده کرد. ‏

 

این محققان جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان «پیل‌های خورشیدی پلیمر- ‏نانومخلوط سیلیکونی هیبریدی» در مجله‌ی ‏Nano Letters‏ منتشر کرده‌اند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎