تهیه نانوحسگرها از نانوگل‌های فلز کبالت به دست محققان داخلی

پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت فلز کبالت به شکل گل‌هایی متشکل از گلبرگ‌های نانومتری شدند با استفاده ‏از آن به ساخت نانوحسگرهای آمپرومتری برای اندازه‌گیری ‏سولفیت و نیتریت دست پیدا کردند. استفاده در ابزارهای اندازه‌گیری محیط زیست و صنایع غذایی از جمله کاربردهای این ‏نانوحسگر است.‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت فلز کبالت به شکل گل‌هایی متشکل از گلبرگ‌های نانومتری شدند. آنان با استفاده ‏از این نانوساختار و مشتق‌سازی آن به کبالت هگزاسیانوفرات، به ساخت نانوحسگرهای آمپرومتری برای اندازه‌گیری ‏سولفیت و نیتریت دست پیدا کردند. استفاده در ابزارهای اندازه‌گیری محیط زیست و صنایع غذایی از جمله کاربردهای این ‏نانوحسگر است.

 

‏ نانوگل‌ها ترکیباتی از عناصر هستند که در مقیاس‌های میکروسکوپی اشکال گل مانندی دارند اما به دلیل ‏برخورداری از گلبرگ‌ها، حفرات و اجزای نانومتری، آنها را در دسته نانومواد قرار می‌دهند. این نانومواد به دلیل سطح به ‏حجم بسیار زیاد و خواص فیزیکی-مکانیکی مناسب، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و با گذشت زمان از کاربردهای ‏متنوعی نیز برخوردار شدند. از جمله این کاربردها می‌توان به نانوگل‌های سیلیسوم کاربید اشاره کرد که در پوشش‌های ضد ‏آب مورد استفاده قرار گرفته‌اند.‏

 

این پژوهش توسط یک تیم تحقیقاتی متشکل از دکتر حسین هلی، دکتر نغمه ستاراحمدی، دکتر موسوی موحدی و ‏ایمان اسکندری انجام شده است. این تیم با تهیه نانوگل‌های کبالت و انجام عملیات اکسیداسیون آندی بر روی این ‏نانوگل‌ها، توانستند نانوساختارهای کبالت هگزاسیانوفرات را تهیه کنند.‏

 

دکتر هلی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، درباره این تحقیقات ‏توضیح داد: «ما این تحقیقات را با هدف ساخت یک حسگر آمپرومتری برای اندازه‌گیری سولفیت و نیتریت در نمونه‌ها آغاز ‏کردیم. به همین منظور ابتدا نانوگل‌های کبالت را با استفاده از واکنش‌های ردوکس در حضور پلی وینیل پیرولیدن تهیه ‏کردیم. نانوگل‌های ساخته شده از گلبرگ‌ها و حفرات نانومتری برخوردار بوده و همین امر باعث بالا رفتن کیفیت عملیاتی ما ‏شد. سپس با مشتق‌سازی آن به کبالت هگزاسیانوفرات از طریق اندایزینگ در محلول سیانوفرات و تهیه خمیر الکترود ‏کربنی اصلاح شده، به نانوحسگر آمپرومتری برای اندازه‌گیری سولفیت و نیتریت دست پیدا کردیم.»‏

 

ساخت نانوگل‌های فلز کبالت که یکی از موفقیت‌های این تیم به شمار می‌آید، منجر شد تا این گروه به مطالعه سینتیک ‏انتقال بار و اندازه‌گیری پارامترها در کبالت هگزاسیانوفرات حاصله از مشتق‌سازی فلز بپردازند و با اندازه‌گیری ثوابت سرعت ‏اکسایش الکتروکاتالیستی نیتریت و سولفیت و ضریب انتشار آنها، یک نانوحسگر برای اندازه‌گیری آنها ارائه دهند.‏ سادگی، حساسیت بالا، محدودیت‌های اندازه‌گیری کم، گزینش‌پذیری مناسب و زمان کوتاه پاسخ از ویژگی‌های اصلی ‏این نانوحسگرها است.‏

 

نتایج این تحقیقات در قالب مقاله‌ای در مجله ‏Electrochimica Acta‏ (جلد ۷۷، ۳۰ آگوست ۲۰۱۲) منتشر شده ‏است. علاقمندان می‌توانند متن این مقاله را در صفحات ۲۰۴ الی ۳۰۱ همین شماره مشاهده نمایند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎