اندازه‌گیری برهم‌کنش‌های فوتونیکی در ابعاد اتمی

پژوهشگرانی از دانشگاه دوک و ایمپریال کالج لندن، با اندازه‌گیری خواص ‏منحصر به فرد نور در مقیاس اتمی توانسته‌اند حدود مربوط به توانایی فلزات در تقویت نور را ‏مشخص کنند. ‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ پژوهشگرانی از دانشگاه دوک و ایمپریال کالج لندن، با اندازه‌گیری خواص ‏منحصر به فرد نور در مقیاس اتمی توانسته‌اند حدود مربوط به توانایی فلزات در تقویت نور را ‏مشخص کنند. ‏

 

این زمینه علمی پلاسمونیک نام دارد، و دانشمندان در حال تلاش برای استفاده از مزایای ‏پلاسون‌ها هستند: الکترون‌های «تحریک شده‌ای» که در فرآیند تقویت میدان ‏الکترومغناطیسی توسط نور تولید می‌شوند، در فلزات نانومقیاس از سایر مواد بیشتر ‏است. ‏

 

 

یک نمایش هنرمندانه از این سیستم ‏پلاسمونیکی فیلم – نانوذره. نانوذرات ‏کروی طلا توسط لایه بسیار نازکی که ‏از تماس مستقیم آنها با زیرلایه ‏جلوگیری می‌کند به زیرلایه‌ای از ‏جنس طلا جفت شده‌اند.

تاکنون، پژوهشگران در فهم چگونگی برهم‌کنش پلاسمونیکی در ابعاد بسیار کوچک ‏ناتوان بوده‌اند و از اینرو قادر به تعیین حدود عملی مربوط به تقویت نور نشده‌اند. این دانش به ‏آنها نقشه راهی برای کنترل دقیق پراکندگی نور می‌دهد تا بتوانند در توسعه افزاره‌هایی مانند ‏حسگرهای پزشکی و مولفه‌های مخابرات فوتونیکی مجتمع استفاده کنند. ‏

 

افزاره‌های پلاسمونیکی معمولا شامل دو نانوذره فلزی هستند که با فاصله بسیار کمی از ‏هم قرار دارند. در ۴۰ سال گذشته، دانشمندان در حال تلاش برای جواب به این سوال بوده‌اند ‏که چه اتفاقی می‌افتد وقتی که این ذرات تا فواصل زیر- نانومتری به هم نزدیک شوند. ‏

 

کریستین چیراچی، پژوهشگر پسادکترا در دانشکده مهندسی دوک، گفت: «ما با مطالعه ‏پراکندگی اپتیکی از نانوذرات طلایی که به یک فیلم طلا جفت شده بودند قادر به نشان دادن ‏دقت این مدل شدیم. نتایج ما اثبات تجربی مدرکی در وجود یک حد بیشینه برای تقویت ‏میدان در سیستم‌های پلاسمونیکی ارائه می‌کند.»‏ چیراچی و گروهش با یک فیلم نازک طلا که با تک‌لایه فوق نازکی از مولکول‌های آلی ‏روکش شده بود، شروع کردند. کره‌های نانومتری طلا روی این تک لایه پاشیده شدند. ‏ضروری بود که فاصله بین کره‌ها و فیلم با دقت تک اتمی قابل کنترل باشد. با این روش، ‏پژوهشگران مذکور بر محدودیت‌های رهیافت‌های متداول غلبه کرده و اثرات فوتونیکی را با ‏وضوح اتمی مشاهده کردند. ‏

 

دیوید اسمیت از دانشگاه دوک گفت: «همینکه شما بدانید تقویت بیشینه میدان چقدر ‏است خواهید توانست کارآیی سیستم پلاسمونیکی را تعیین کنید. اینکار به ما اجازه تنظیم ‏سیستم پلاسمونیکی برای رسیدن به تقویت‌های دقیق قابل پیش‌بینی را نیز می‌دهد، زیرا ‏می‌دانیم چه اتفاقی در سطح اتمی در حال رخداد است. کنترل این پدیده به گسترش اپتیک ‏غیرخطی و کوانتومی کمک زیادی می‌کند.» ‏

 

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏Science‏ منتشر کرده‌اند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎