مراسم عزاداری و توسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع)

همزمان با ۱۵ صفر، مراسم عزاداری و توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، روز شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۱ در ساختمان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می گردد.

همزمان با ۱۵ صفر، مراسم عزاداری و توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، روز شنبه ۹ دی ماه ۹۱ در ساختمان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می گردد.

از دوستداران اهل بیت دعوت می گردد در این برنامه حضور یابند.

برنامه توسعه فناوری نانو در ایران، با توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام آغاز شده است و از ابتدای تشکیل ستاد فناوری نانو، مراسم توسل به آن حضرت هرساله  در دبیرخانه این ستاد برگزار می شود. دست اندرکاران توسعه فناوری نانو، در این برنامه با توسل به آن حضرت، توفیق انجام وظیفه و توسعه ی جمهوری اسلامی ایران را از خداوند مسئلت می کنند.

 برنامه مراسم

 ۱۲:۳۰        سخنرانی

 ۱۳:۳۰       ذکر مصیبت و عزاداری

 زمان: شنبه ۹/۱۰/۹۱

مکان: نمازخانه ساختمان شماره ۲ مرکز فناوری و نوآوری ریاست جمهوری