دارورسانی به سلول‌های سرطانی با کمک نانومیله‌های طلا

‏مصطفی السید، از موسسه فناوری جورجیا، و همکارانش در حال طراحی نانومیله‌های طلای پر شده ‏با دارو که توجه سلول‌های ایمنی مرتبط با سرطان بنام ماکروفاژ را جلب می‌کنند هستند. این پژوهشگران معتقدند که ماکروفاژها می‌توانند این ‏نانومیله‌ها را در تومورها آزاد کنند و از سد غیرقابل نفوذ خونی مغز عبور کرده و وارد عمل ‏شوند. ‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ یکی از چالش‌های درمان سرطان، چه با استفاده از فناوری‌نانو چه غیر آن، این است که ‏اغلب تومورها برای درمان‌هایی که برای کشتن آنها طراحی شده‌اند، قابل دسترس نیستند. ‏مصطفی السید، از موسسه فناوری جورجیا، و همکارانش با طراحی نانومیله‌های طلای پر شده ‏با دارو که توجه سلول‌های ایمنی مرتبط با سرطان بنام ماکروفاژ را جلب می‌کنند در حال ‏تلاش برای غلبه به این مانع هستند. این پژوهشگران معتقدند که این ماکروفاژها می‌توانند این ‏نانومیله‌ها را در تومورها آزاد کنند و از سد غیرقابل نفوذ خونی مغز عبور کرده و وارد عمل ‏شوند.‏

 

 نانومیله‌های طلای عامل‌دار شده با ماکرولید می‌توانند بطور گزینشی ‏سلول‌های سرطانی سینه را هدفگیری کنند.‏

 

دکتر السید، که پژوهشگر اصلی «شرکت نانوفناوری سرطان» وابسته به دانشگاه جورجیا ‏و دانشگاه ایموری است، و همکارانش نانومیله‌های طلایی سنتز کرده‌اند که ماکروفاژهای ‏مرتبط با تومور را هدفگیری می‌کند.‏ گروه دکتر السید برای جلب توجه ماکروفاژهای مرتبط با تومور، آنها را با آنتی‌بیوتیکی ‏که متعلق به خانوده‌ای از مولکول‌ها بنام ماکرولید است، روکش کردند.

 

ثابت شده است که ‏این آنتی‌بیوتیک‌های طیف – پهن می‌توانند با غلظت‌های زیاد درون ماکروفاژها تجمع کنند. ‏بنابراین، هنگامی که نانومیله‌های روکش شده با ماکرولید به ماکروفاژهایی که در کنار ‏سلول‌های تومور سینه در محیط کشت در حال رشد هستند، اضافه شوند، به سرعت توسط ‏ماکروفاژها جذب می‌شوند.

 

هنگامی که این پژوهشگران ماکروفاژهای بارگیری‌شده با ‏نانومیله را تحت تابش نور لیزر فروسرخ نزدیک قرار دادند، متوجه شدند که سلول‌های تومور ‏سینه، که با آنها در یک محیط کشت بودند و در معرض مستقیم نانومیله‌ها قرار نداشتند، کشته ‏شدند. این پژوهشگران تصور می‌کنند که نانومیله‌های طلای فعال شده با نور، خاصیت ‏تومورکشی ذاتی ماکروفاژها را افزایش می‌دهند.‏

 

این پژوهشگران می‌گویند: «توانایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور در مهاجرت آزاد درون ‏گردش خون، دور زدن سد خونی مغز، و تمرکز و نفوذ ترجیحی در تومورهای جامد، باعث ‏می‌شود که این نانومیله‌های طلای عامل‌دار شده با ماکرولید، تبدیل به نامزد نویدبخشی برای ‏دارورسانی هدفگیری‌شده سرطان به تومورهای مغز و سینه شوند.» این پژوهشگران همچنین ‏تصور می‌کنند که این نوع درمان بتواند بصورت هم‌افزا با شیمی‌درمانی متدوال بکار گرفته ‏شوند. ‏

 

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان «جفت‌های کوچک ‏مولکول – نانومیله طلا بطور گزینشی سلول‌های سرطانی سینه را هدفگیری کرده و سمیت ‏ماکروفاژ برای سلول‌ها را به آنها اعمال می‌کنند.» در مجله‌ی ‏Small‏ منتشر کرده‌اند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎